Europska zdravstvena anketa – val 3 u Hrvatskoj

Treći val Europske zdravstvene ankete (EHIS 3 – European Health Interview Survey, Wave 3) u Hrvatskoj će se provesti u 2019. godini temeljem Uredbe Komisije (EU) 2018/255 od 19. veljače 2018. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na statističke podatke Europske ankete o zdravlju (EHIS).

Zdravstvene ankete (Health Interview Survey, HIS) ili druga istraživanja stanovništva, široko su prihvaćeni instrumenti koji mogu pružiti usporedive podatke za zdravstvene statistike u odnosu na osobne karakteristike stanovništva. U cilju poboljšavanja kvalitete i usporedivosti rezultata zdravstvenih istraživanja kroz uspostavljanje redovitih, visoko harmoniziranih istraživanja o zdravstvu, Europski direktori društvenih statistika 2002. godine odlučili su uspostaviti Europsku temeljnu zdravstvenu anketu (ECHIS) kao dio Europskog sustava zdravstvenih istraživanja (EHSS). ECHIS ima dvije komponente: Minimalni Europski zdravstveni modul i skup modula koji čine Europsku zdravstvenu anketu (European Health Interview Survey, EHIS).

Anketa se sastoji od četiri modula: pozadinske varijable, zdravstveno stanje, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice  zdravlja. Provodi se svake pete godine u svim zemljama članicama EU u istoj godini. Hrvatska je kao punopravna članica EU, provela već jedno istraživanje tijekom 2014. godine (drugi val – EHIS 2).

Istraživanje će se provesti  na reprezentativnom uzorku od 5000 ispitanika starih 15 i više godina tijekom ožujka do studenoga 2019. Rezultati ankete će se koristiti u svrhu planiranja i evaluacije aktivnosti na području promocije zdravlja, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i organizacije zdravstvene zaštite. Podaci će biti usporedivi s obzirom na dob, spol, demografska i socio-ekonomska obilježja. Na temelju rezultata mogu se identificirati prioritetni zdravstveni problemi za koje postoji potreba za preventivnim aktivnostima.

Nositelj ovog istraživanja je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Državnim zavodom za statistiku i  Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske.