Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti 2015. – 2020.

Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti 2015. – 2020. je sukladan smjernicama za razvoj nacionalnih dijabetes programa SZO-a, programom šećerne bolesti (engl. Diabetes Programme) SZO-a i IDF-a, standardima za razvoj nacionalnih programa za dijabetes IDF-a kao i Rezoluciji o dijabetesu UN-a, Bečkoj deklaraciji EU-a o šećernoj bolesti i Deklaraciji o prevenciji i kontroli kroničnih nezaraznih bolesti UN-a, Nacionalnoj strategiji zdravstva Republike Hrvatske 2012. – 2020., Strateškom planu Ministarstva zdravlja 2014. – 2016., Strateškom planu razvoja javnog zdravstva 2013. – 2015. te Rezoluciji o šećernoj bolesti.

Preuzmite Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti 2015. – 2020.