šećerna bolest

Hrvatski dan šećerne bolesti 2024.

Objavljeno: 13. svibnja 2024.
Ove godine 14. svibnja treći put zaredom obilježavamo Hrvatski dan šećerne bolesti. Hrvatski sabor 2022. godine donio je odluku o...

Svjetski dan šećerne bolesti 2023.

Objavljeno: 13. studenoga 2023.
Svjetski dan šećerne bolesti obilježava se 14. studenog dvadeset drugu godinu zaredom, sukladno preporuci Međunarodne dijabetičke federacije (engl. International Diabetes Federation). Tema obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti 2021.-2023. godine je „Dostupnost zdravstvene zaštite“ (engl. Access to Diabetes Care).

Hrvatski dan šećerne bolesti 2023.

Objavljeno: 12. svibnja 2023.
Ove godine 14. svibnja drugi put zaredom obilježavamo Hrvatski dan šećerne bolesti. Hrvatski sabor 2022. godine donio je odluku o...

Svjetski dan šećerne bolesti 2022.

Objavljeno: 9. studenoga 2022.
Svjetski dan šećerne bolesti obilježava se 14. studenog dvadeset i prvu godinu zaredom, sukladno preporuci Međunarodne dijabetičke federacije (engl. International...

Hrvatski dan šećerne bolesti

Objavljeno: 11. svibnja 2022.
Hrvatski sabor 9.ožujka 2022. donio je Odluku o proglašenju 14. svibnja »Hrvatskim danom šećerne bolesti« (NN 32/2022, (388), odluka, 11.3.2022.)....

Svjetski dan šećerne bolesti

Objavljeno: 12. studenoga 2018.
Svjetski dan šećerne bolesti obilježava se 14. studenog desetu godinu zaredom, sukladno preporuci Međunarodne dijabetičke federacije (engl. International Diabetes Federation)....
dijabetes

Šećerna bolest

Objavljeno: 13. studenoga 2017.
Šećerna bolest jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema i globalna epidemija suvremenog društva uzrokovana promjenama načina života povezanog sa smanjenjem...

EDEG 2017 u Dubrovniku

Objavljeno: 8. svibnja 2017.
Europska skupina za epidemiologiju dijabetesa (EDEG) Europske udruge za istraživanje dijabetesa (EASD) okuplja vodeće stručnjake u epidemiološkim istraživanjima šećerne bolesti...

Nacionalni program za šećernu bolest

Objavljeno: 14. studenoga 2014.
Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti 14. studenog danas je na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo održan sastanak svih ključnih dionika...