Svjetski dan šećerne bolesti

Svjetski dan šećerne bolesti se obilježava devetu godinu zaredom sukladno preporuci Međunarodne dijabetičke federacije (engl. International Diabetic Federation). Tema obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana dijabetesa je „Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost“ (engl. Women and diabetes – our right to a healthy future).

Ovogodišnja kampanja promiče važnost obrazovanja i liječenja žena sa šećernom bolesti ili  povećanim rizikom za razvoj ove bolesti da bi se poboljšalo njihovo zdravlje i ojačala njihova uloga u prevenciji razvoja šećerne bolesti u cijeloj obitelji.

Svim ženama sa šećernom bolesti je potrebno osigurati pravodobno i dostupno liječenje i obrazovanje kako bi se smanjili štetni učinci bolesti.

Činjenice o šećernoj bolesti:

  • U svijetu od šećerne bolesti boluje 199 milijuna žena, od toga su dvije od pet u reproduktivnoj dobi, njih više od 60 milijuna.
  • Šećerna bolesti je deveti uzrok smrti žena (2,1 milijuna godišnje).
  • Žene sa šećernom bolesti imaju 10 puta veći rizik od razvoja akutne koronarne bolesti.
  • Procjenjuje se da je 16 posto trudnica (oko 21 milijun) protekle godine imalo gestacijski dijabetes: prema predviđanjima će polovica njih razviti dijabetes u narednih pet do deset godina.
  • 50 % slučajeva hiperglikemije u trudnoći su imale žene mlađe od 30 godina
  • 70 % šećerne bolesti tipa 2 se može spriječiti prihvaćanjem zdravih stilova života
  • 70 % preuranjenih smrti odraslih je povezano sa štetnim navikama razvijenim tijekom adolescencije

Izvor:  www.idf.org

Utvrđeno je da žene kao majke imaju velik utjecaj na zdravstveno stanje svoje djece i u odraslom razdoblju. Majke koje imaju veći utjecaj na raspolaganje obiteljskim sredstvima više odvajaju za zdravlje, prehranu i obrazovanje. Majke su čuvarice zdravlja svoje obitelji i djece te se ove godine Svjetski dan šećerne bolesti posebno posvećuje njima.

Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost

U svijetu od šećerne bolesti trenutno boluje 415 milijuna ljudi, a predviđa se da će do 2040. godine bolovati 642 milijuna. Prema registru CroDiab, u Hrvatskoj je 2016. godine zabilježeno 284 185 osoba sa šećernom bolešću, a pretpostavlja se da preko 40 % slučajeva nije ni dijagnosticirano.

Prioritet prevencije šećerne bolesti bi, posebice za razvijene zemlje, trebalo biti promicanje tjelesne aktivnosti djevojaka u pubertetu te općenito obrazovanje žena i djevojaka koje mogu najviše utjecati na prevenciju šećerne bolesti tipa 2 kod budućih generacija razvijanjem zdravih prehrambenih navika svoje djece te poticanjem djece na svakodnevnu tjelesnu aktivnost.

 

Pročitajte više:

Dijabetes

Šećerna bolest