Šećerna bolest se naziva globalnom epidemijom jer broj oboljelih osoba u svijetu raste na razine koje su bile nezamislive prije samo nekoliko desetljeća. Postoji više razloga za ovu pojavu, a najznačajniji je promjena načina života koju obilježava veći unos visokokalorične hrane i smanjena tjelesna aktivnost.

Svjetske procjene govore da  537 milijuna osoba u dobi od 20 do 79 godina živi sa šećernom bolešću. Čak polovica oboljelih osoba nema postavljenu dijagnozu bolesti te ne prima liječenje. Među nešto više od 6,7 milijuna osoba koje godišnje umru zbog šećerne bolesti, svaka treća osoba mlađa je od 60 godina. Na svjetskoj razini, troškovi zdravstvene zaštite vezane uz šećernu bolest iznose 966 milijardi dolara.

U Europi od šećerne bolesti boluje 61 milijun osoba u dobi od 20 do 79 godina, a troškovi liječenja i skrbi za šećernu bolest iznose 189 milijardi američkih dolara godišnje. Ipak, više od milijun osoba godišnje umre od njezinih posljedica.

Prema podacima CroDiab Registra osoba sa šećernom bolešću, u Hrvatskoj je u 2022. bilo 388.213   osoba sa šećernom bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. Ranija istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj tek 60 % oboljelih osoba ima postavljenu dijagnozu tako da se procjenjuje da je ukupan broj oboljelih blizu 500.000. Šećerna bolest je 4. vodeći uzrok smrti sa udjelom od 7,11 % u 2021. godini.

Izvori:

IDF Diabetes atlas

CroDiab registar osoba sa šećernom bolesti

 

Osobe sa novootkrivenom šećernom bolesti u 2022. godini prema tipu bolesti i županiji prebivališta, CroDiab registar

Sve osobe sa šećernom bolesti u 2022. godini prema tipu bolesti i županiji prebivališta, CroDiab registar

Prosječne vrijednosti najvažnijih indikatora kvalitete skrbi u 2022. godini prema županijama prebivališta, CroDiab registar

Dostupnost najvažnijih indikatora kvalitete skrbi u 2022. godini prema županijama prebivališta, CroDiab registar

Navedene tablice mogu se preuzeti u excel formatu na poveznici: Podaci CroDiab registra 2022 (XLSX, 20.7 KB)

Na sljedećoj stranici: CroDiab registar