Nacionalni program

U Republici Hrvatskoj je Nacionalni program prvi puta donesen 2007. godine, inicijalno na razdoblje od pet godina, ali i nakon 2012. godine su se kontinuirano provodile aktivnosti definirane programom. Organizacijske promjene u skrbi osoba sa šećernom bolešću, osobito potenciranje liječenja bolesti na primarnoj razini kao i dosadašnji rezultati provedbe koji su ukazali na nezadovoljavajuće dosizanje ciljeva u dijelu ranog otkrivanja, potencirali su reviziju postojećeg programa uz redefiniranje prioriteta i planova aktivnosti.

Prije donošenja nacrta održan je ciklus radionica diljem zemlje u cilju potpunog uvida u problematiku na razini primarne zdravstvene zaštite, analiziran je stupanj realizacije dosadašnjih ciljeva, provedena je SWOT analiza, a sve u cilju donošenja Nacionalnog program koji će na odgovarajući način adresirati vodeće probleme povezane uz rano otkivanje i skrb osoba sa šećernom bolešću. Primarnoj prevenciji istovremeno se sustavno pristupilo kroz donošenje Akcijskog plana prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, čijim će se usvajanjem po prvi puta zaokružiti cjelokupni preventivni ciklus u području šećerne bolesti u našoj zemlji.

Opći ciljevi programa su rano otkrivanje, sprečavanje komplikacija i nadzor nad šećernom bolesti u trudnoći, a specifični ciljevi obuhvaćaju usvajanje smjernica za organizaciju zdravstvene zaštite uz definiranje razina skrbi i ovlasti uz poticanje „diabetes friendly“ obiteljskih liječnika, unapređenje interoperabilnosti uz prihvat svih podataka panela šećerne bolesti, te godišnja kontrola HbA1c kod svih osoba sa šećernom bolešću, kao i redoviti nadzor lipida, tlaka i tjelesne težine. To su aspekti koji su prepoznati kao ključni za daljnje unapređenje skrbi,  a da bi se aktivnosti što učinkovitije provele, jasno su navedeni rokovi provedbe, izvršitelji, sudionici i indikatori.

Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti 2015.-2020. usvojen je na sjednici Vlade RH održanoj 24. lipnja 2015. godine. Nacionalni program je predstavljen i na tematskoj sjednici Hrvatskog sabora održanoj 8. srpnja 2015. g. tijekom koje je analizirana trenutna epidemiološka situacija šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj kao i potreba daljnjeg intenziviranja aktivnosti radi što ranijeg otkrivanja bolesti i sprečavanja kroničnih komplikacija. Sjednici su prisustvovali ministar zdravlja, ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predstojnica referentnog centra Ministarstva zdravlja Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur, predsjednici stručnih društava endokrinologa i dijabetologa te Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga i predstavnici ostalih zainteresiranih skupina za provedbu Nacionalnog programa, uključujući i danskog veleposlanika. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora iskazao je svesrdnu potporu provedbi Nacionalnog programa i interes za izvještaje o aktivnostima i rezultatima provedbe, a zbog iznimnog zanimanja za praćenje provedbe najavljeno je održavanje ponovne sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora o ovoj temi.

Analiza resursa DM

Hrvatske smjernice za famakološko liječenje šećerne bolesti tipa 2

Izvještaj Nacionalnog programa za 2015

Izvještaj Nacionalnog programa za 2019

Izvještaj Nacionalnog programa za 2018

Izvještaj Nacionalnog programa za 2016. i 2017.

Izvještaj Nacionalnog programa za 2020.

Izvještaj Nacionalnog programa za 2015.-2020.