Upute za ispunjavanje prijave pacijenata s dijabetesom (JZ-DIAB)

Prijava liječenja ispunjava se za sve pacijente s dijabetesom iz raspona dijagnoza E10-E14  ili O24 prema MKB-10 klasifikaciji liječene u specijalističko-konzilijarnoj ili stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti. Detaljne upute za formatiranje JZ-DIAB sloga objavljene su 20.12.2022. na stranicama HZJZ-a > za suradnike (Žuta knjižica).