Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Voditelj odjela

prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med.
specijalist javnog zdravstva

  • Odjel koordinira, stručno usmjerava i provodi nadzor djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti.
  • Odjel provodi aktivnosti za prevenciju mentalnih bolesti i poremećaja

Ako imate pitanja ili trebate pomoć vezanu uz zaštitu mentalnog zdravlja, za istu se možete obratiti službama za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti u županijskim zavodima za javno zdravstvo. Navedene službe, sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti, u svom svakodnevnom radu provode zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici.

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine uz pripadajuću Nacionalnu strategiju razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine prihvaćen je 3. siječnja 2019. godine. U okviru Akcijskog plana, predviđena je suradnja sa službama za mentalno zdravlje standardiziranjem postupanja zdravstvenih radnika prema žrtvama u dijelu koji se odnosi na njihovo upućivanje na nadležne organizacije i službe za pomoć i podršku žrtvama kao i povećanje dostupnosti psihološkog tretmana žrtvama kroz rad službi za mentalno zdravlje.

Adrese službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj možete naći OVDJE.

Odsjek za koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti

Odsjek za prevenciju mentalnih bolesti i poremećaja