Odjel za praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Temeljne zadaće odjela su:

  • praćenje zdravstvenih pokazatelja školske djece i mladih;
  • planiranje, predlaganje i provođenje mjere za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladeži;
  • praćenje i analiziranje zdravlja i zdravstvenog ponašanja školske djece i mladih;
  • provođenje međunarodnih istraživanja u populaciji školske djece i studenata.

Aktivnosti odjela

  • Sprječavanje ozbiljnih zdravstvenih problema djece pomoću:
    • promicanja zdravlja, primarne prevencije i ranog otkrivanja vodećih zdravstvenih problema u toj dobnoj skupini;
    • osiguravanja optimalnog oblika obrazovanja i edukacije za učenike oboljele od kroničnih bolesti i učenike s poteškoćama u razvoju.
Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za praćenje zdravstvenih pokazatelja školske djece i mladih

Odsjek za unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih