Služba za pravne, opće i tehničke poslove

Opis službe (Sadržaj stranice do "MORE")

Služba za pravne, opće i tehničke poslove bavi se praćenjem zakonodavstva i njegove primjene, obavlja poslove zastupanja po punomoći, poslove vezane za ljudske resursa, poslove uredskog poslovanja, poslove vezane za vozni park Zavoda: servis i održavanje, registracija, popravci svih vrsta, evidencije putnih radnih listova po vozilima, prijeđenoj kilometraži uz praćenje potrošnje goriva, planiranje i provođenje investicijskog i tekućeg održavanja na objektima i opremi, planiranje i nadziranje te vođenje evidencije godišnjih servisa validacija i umjeravanja instrumenata, organizira zbrinjavanje komunalnog, tehnološkog i opasnog medicinskog otpada, provode se postupci i vodi evidencija vezana za zaštitu okoliša, protupožarnu zaštitu, poslove organizacije i nadzora mjera zaštite na radu, objekte i okoliš te ostale tehničke poslove.

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova ulica 7, Zagreb

Registracija ustanove u sudskom registru

Odjeli službe (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

  • Odsjek za pravne poslove
  • Odsjek za ljudske potencijale i zaštitu na radu
  • Odsjek za vođenje registra javnih službenika i namještenika

Odjel za opće i tehničke poslove

  • Odsjek za opće i tehničke poslove

Objave: CATEGORY: Služba za pravne, opće i tehničke poslove ( CATEGORY: Projekti i Publikacije )
Objave: CATEGORY: Projekti Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Objave: CATEGORY: Publikacije Služba za pravne, opće i tehničke poslove