Služba za pravne poslove, ljudske potencijale i tehničke poslove

Voditelj službe

Maja Bračun Vukčević, mag. iur.

Služba za pravne poslove, ljudske potencijale i tehničke poslove bavi se praćenjem zakonodavstva i njegove primjene, obavlja poslove zastupanja po punomoći, poslove vezane za ljudske resursa, poslove uredskog poslovanja, poslove vezane za vozni park Zavoda: servis i održavanje, registracija, popravci svih vrsta, evidencije putnih radnih listova po vozilima, prijeđenoj kilometraži uz praćenje potrošnje goriva, planiranje i provođenje investicijskog i tekućeg održavanja na objektima i opremi, planiranje i nadziranje te vođenje evidencije godišnjih servisa validacija i umjeravanja instrumenata, organizira zbrinjavanje komunalnog, tehnološkog i opasnog medicinskog otpada, provode se postupci i vodi evidencija vezana za zaštitu okoliša, protupožarnu zaštitu, poslove organizacije i nadzora mjera zaštite na radu, objekte i okoliš te ostale tehničke poslove.

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova ulica 7, Zagreb

Registracija ustanove u sudskom registru

Nema rezultata

    Nema rezultata
    Nema rezultata