Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

U okviru odjela obavljaju se poslovi iz područja praćenja zakonodavstva i njegove primjene, poslovi zastupanja po punomoći, poslovi vezane za ljudske resursa, poslovi uredskog poslovanja.

 

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za ljudske potencijale i zaštitu na radu

Odsjek za vođenje registra javnih službenika i namještenika

 

Objave: TAG: pravni-poslovi CATEGORY: Služba za pravne, opće i tehničke poslove