Odjel za tehničke poslove

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za tehničke poslove

U okviru odjela obavljaju se poslovi vezani za vozni park Zavoda: servis i održavanje, registracija, popravci svih vrsta, evidencije putnih radnih listova po vozilima, prijeđenoj kilometraži uz praćenje potrošnje goriva, planiranja i provođenja investicijskog i tekućeg održavanja na objektima i opremi, planiranja i nadziranja te vođenja evidencija godišnjih servisa validacija i umjeravanja instrumenata, organizacije zbrinjavanja komunalnog, tehnološkog i opasnog medicinskog otpada, provođenja postupaka i vođenja evidencija vezanih za zaštitu okoliša, protupožarne zaštite, poslova organizacije i nadzora mjera zaštite na radu, objekata i okoliša te ostalih tehničkih poslova.

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Objave: TAG: Gospodarstveni poslovi CATEGORY: Služba za pravne poslove, ljudske potencijale i tehničke poslove