Služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti

Voditelj službe

prim. Ivana Brkić Biloš, dr. med.
specijalist epidemiologije

Kronične nezarazne bolesti u svim razvijenim zemljama svijeta predstavljaju vodeći javnozdravstveni problem i glavno opterećenje zdravstvenih sustava. Vodeće kronične nezarazne bolesti –  kardiovaskularne, maligne, dijabetes i kronične plućne bolesti, uzrokuju tri četvrtine svih smrti u Hrvatskoj i vodeći su uzrok morbiditeta. Sve većoj prevalenciji pojedinih kroničnih nezaraznih bolesti svakako pridonosi starenje stanovništva, kao i moderni način života s urbanizacijom, industrijalizacijom i štetnim životnim navikama (pušenje, sjedilački način života, nepravilna prehrana, itd.).

Služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti bavi se praćenjem, analizom i prevencijom vodećih nezaraznih bolesti te kontinuirano provodi brojne kampanje u cilju prevencije bolesti srca i krvnih žila, malignih bolesti, kroničnih respiratornih bolesti, šećerne bolesti, mentalnih poremećaja, ozljeda te drugih nezaraznih bolesti.

Zadaci Službe:

 • Praćenje i epidemiološka analiza morbiditeta i mortaliteta odabranih prioriteta iz područja nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, zloćudne novotvorine, mentalni  poremećaji, ozljede, kronične respiratorne bolesti i drugo)
 • Praćenje i analiza čimbenika rizika za pojedine nezarazne bolesti od javnozdravstvenog značaja
 • Koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke
 • Vođenje Registra za rak, mortalitetne statistike (Izvješća o umrlim osobama) te Registra izvršenih samoubojstava i Registra za psihoze
 • Provođenje preventivnih kampanja
 • Provođenje istraživanja na području nezaraznih bolesti
 • Sudjelovanje u izradi prijedloga programa mjera zdravstvene zaštite
 • Predlaganje mjera i postupaka primarne, sekundarne i tercijarne prevencije te sudjelovanje u njihovom organiziranju i provođenju, s posebnim naglaskom na integriranim programima
 • Predlaganje, poticanje i sudjelovanje u organizaciji i provođenju programa zdravstvenog prosvjećivanja i promicanja zdravlja
 • Monitoring i evaluacija pojedinih programa
 • Unapređivanje računalne obrade podataka, analitičkih procedura i informacijskog sustava
 • Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata
 • Izrada posebnih analiza i elaborata za potrebe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i drugih naručitelja
 • Sudjelovanje u projektima financiranim sredstvima EU
 • Suradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, zdravstvenim tijelima EU te drugim međunarodnim organizacijama na području nezaraznih bolesti
 • Izrada publikacija
 • Sudjelovanje u stručnom usavršavanju i edukaciji zdravstvenih djelatnika
 • Sudjelovanje u prevenciji COVID-19 te istraživanjima povezanosti komorbiditeta kod osoba oboljelih i umrlih od COVID-19 infekcije

Odjel za srčano-žilne bolesti

 • Odsjek za praćenje i analizu podataka
 • Odsjek za preventivne programe

Odjel za maligne bolesti

 • Odsjek za praćenje malignih bolesti s Registrom za rak
 • Odsjek za istraživanja i prevenciju malignih bolesti

Odjel za mentalne poremećaje

 • Odsjek za Registar za psihoze i Registar izvršenih samoubojstava
 • Odsjek za praćenje ostalih mentalnih poremećaja i analizu

Odjel za ozljede i druge prioritetne nezarazne bolesti

 • Odsjek za praćenje i analizu ozljeda
 • Odsjek za prevenciju ozljeda

Odjel za nacionalne programe probira u odrasloj populaciji

 • Odsjek za program ranog otkrivanja raka kolona

Odjel za mortalitetnu statistiku

 • Odsjek za Registar uzroka smrti
 • Odsjek za razvoj i unaprjeđenje kvalitete mortalitetnih podataka

Odjel za programe probira raka dojke

 • Odsjek za program ranog otkrivanja raka dojke