Peti tjedan sigurnosti cestovnog prometa

Na inicijativu Generalne skupštine Ujedinjenih naroda obilježit će se Peti tjedan sigurnosti cestovnog prometa u vremenu od 6. do 12. svibnja 2019. godine. Ovogodišnji tjedan sigurnosti cestovnog prometa naglašava važnost uloge vodstva, odnosno upravljanja na području sigurnosti cestovnog prometa.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (Globalno izvješće o stanju sigurnosti u cestovnom prometu, 2018) procjenjuje se da je 2016. godine u svijetu zbog cestovnih prometnih nesreća smrtno stradalo 1,35 milijuna ljudi, dok ih je 50 milijuna ozlijeđeno. Više od 90% osoba je stradalo u slabo i srednje gospodarski razvijenim državama svijeta. Najviše stope smrtnosti od prometnih nesreća bilježe se u Africi (26,6/100.000) dok Europa ima najniže stope smrtnosti od cestovnih prometnih nesreća (9,3/100 000.). Prometne nesreće su osmi vodeći uzrok smrti u svijetu, te vodeći uzrok smrti u dobi 5-29 godina.

S obzirom na činjenicu da se velik broj prometnih nesreća može spriječiti, potrebno je ulagati najveće moguće napore u područje prevencije. Stoga je Generalna skupština Ujedinjenih naroda na svojoj 64. sjednici usvojila rezoluciju kojom proglašava Desetljeće akcije za sigurnost cestovnog prometa za razdoblje 2011- 2020. godine (A/64/255) čiji je cilj smanjiti broj smrtno stradalih u prometu za 50%. Smanjenje smrtnosti za 50% do 2020 godine navodi se i u Ciljevima održivog razvoja (cilj 3. 6).

Prometne nesreće u Hrvatskoj predstavljaju jedan od značajnih javnozdravstvenih problema. Vodeći su uzrok smrti od ozljeda u dječjoj i mlađoj odrasloj dobi. U Hrvatskoj se od 1994. godine provodi Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, a u tijeku je provedba petog nastavka programa za razdoblje 2011.- 2020. koji ima za cilj smanjiti smrtnost od prometnih nesreća za 50% što je u skladu s preporukama i ciljevima Desetljeća akcije za sigurnost u cestovnom prometu (2011-2020), te ciljevima održivog razvoja. Iako se u Hrvatskoj  posljednjih godina bilježi trend pada smrtnosti od prometnih nesreća i dalje je potreban sustavan rad na povećanju sigurnosti u prometu.

Povodom obilježavanja Petog tjedna sigurnosti u cestovnom prometu pokrenuta je međunarodna kampanja Save Lives – #SpeakUp Spasi živote – #Reci glasno. Tijekom svakodnevnih putovanja odrasle osobe i djeca nailaze na određene rizike u prometu. Kampanjom Spasi živote- – #Reci glasno. potiče se ljude na procjenu ovih rizika i traženje veće razine sigurnost na cestama, odnosno zahtijevanje provedbe intervencija u cestovnoj sigurnosti koje su utemeljene na dokazima, a prisutne su na popisu propisanih intervencija. Svjetska zdravstvena organizacija razvila je tehnički paket Save LIVES za podršku donositeljima odluka i provoditeljima u njihovim naporima u cilju smanjenja broja smrtnih slučajeva u cestovnom prometu u njihovim zemljama. Save LIVES pruža popis prioritetnih intervencija utemeljenih na dokazima (https://www.unroadsafetyweek.org/en/speakup-to-savelives#savelives).

Postoje tri jednostavna koraka za one koji žele sudjelovati u kampanji #SpeakUp – prvi korak je procjena putovanja; drugi korak je bilježenje zahtjeva i treći korak je potaknuti donositelje odluka na obvezu provedbe intervencija u skladu sa zahtjevima. Sve potrebne informacije dostupne su u praktičnom alatu Get Involved Toolkit koji vodi kroz tri jednostavna koraka (https://www.unroadsafetyweek.org/uploads/tekstblok/speakup_get_involved_toolkit_comp.pdf).