Sigurnost djece u prometu

Ozljede su vodeći uzrok smrti djece u dobi od 1 do 19 godina, a najviše djece smrtno strada zbog prometnih nesreća. Prema podacima MUP-a u prometnim je nesrećama u Hrvatskoj 2017. godine nastradalo 965 djece u dobi od 0 do 13 godina (ukupno umrli i ozlijeđeni). Poginulo je osmero, a ozlijeđeno 957 djece. Njih 618 (64 %) stradalo je u svojstvu putnika, 242 (25,1 %) kao pješaci, a 105 (10,9 %) kao vozači. Od osmero poginule djece petero je smrtno stradalo u svojstvu putnika, dvoje u svojstvu pješaka, a jedno dijete u svojstvu vozača. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova RH u posljednjih se dvadeset godina bilježi trend smanjenja smrtnosti djece od prometnih nesreća.

dijete

Djeca su posebno ranjiva skupina sudionika u prometu. Među najvažnije rizike za stradavanje male djece u prometu ubrajaju se sljedeći razlozi:

 • djeca zbog nižeg rasta nemaju dobru preglednost prometne situacije i teže su uočljivi ostalim sudionicima u prometu, osobito vozačima
 • vozači nerijetko ne poštuju prometne propise vezane za siguran prijevoz djece u vozilima, brzinu, alkohol i drugo
 • djeca nisu u mogućnosti pravilno procijeniti udaljenost i brzinu nadolazećeg vozila
 • djeca nisu svjesna opasnosti u prometu
 • djeca ponekad reagiraju nenadano zbog zaigranosti, primjerice, istrčavaju na kolnik zbog lopte

 

Posljednjih se godina u Hrvatskoj povećava udio djece stradale u prometu u svojstvu suputnika u vozilu. U ovom slučaju posebno veliku odgovornost snose odrasli vozači, najčešće roditelji. Prema izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/14), djeca do 135 cm visine trebaju biti smještena u posebnoj sigurnosnoj sjedalici ili postolju pričvršćenom posebnim kopčama ili pojasom. Djeca visine od 135 do 150 cm smiju se prevoziti tako da su pravilno vezana sigurnosnim pojasom za odrasle osobe, ali samo na stražnjem sjedalu. Vozač motornog vozila ne smije prevoziti dijete smješteno u sigurnosnoj sjedalici okrenutoj suprotno od smjera vožnje na putničkom sjedalu zaštićenom prednjim zračnim jastukom, ako zračni jastuk nije deaktiviran, čak i u slučajevima kada se zračni jastuk automatski isključuje.

 

Savjeti roditeljima i drugim odraslim osobama koje skrbe za djecu – preporuke u cilju povećanja sigurnosti djece u prometu

 • Vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu (ne prelazite kolnik na crveno za pješake, ne pretrčavajte kolnik izvan pješačkog prijelaza, vežite sigurnosni pojas u automobilu i sl.).
 • Razgovarajte s djecom o prometu i ukažite im na potencijalne opasnosti; ukažite im na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu.
 • Vježbajte s djecom sigurno prelaženje kolnika.
 • Objasnite im svrhu pješačkog prijelaza i semaforskih uređaja, kao i razloge zbog kojih ih treba koristiti, te ulogu prometnog policajca.
 • Ako je Vaše dijete prvoškolac, posebnu pozornost posvetite putu u i iz škole.
 • Odaberite najsigurniji put do škole (ne nužno i najkraći) i uvježbavajte s djetetom sigurno kretanje po njemu, ukažite djetetu na sva opasna mjesta na tom putu.
 • U situacijama kada dočekujete dijete pred školom ili kućom, ne činite to na suprotnoj strani ulice.
 • Ako se Vaše dijete kreće u prometu noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, pobrinite se da bude vidljivo, da na sebi ima odjeću i obuću što svjetlijih boja, te odjeću, obuću i školsku torbu s ugrađenim reflektirajućim tvarima.
 • Naučite dijete koristiti kacigu za vrijeme vožnje biciklom.
 • Djecu u vozilima trebate prevoziti isključivo na propisan način, vezanu u odgovarajućim sjedalicama.

 

Deset strategija za povećanje sigurnosti djece u prometu

Svaki dan od posljedica prometnih nesreća smrtno strada 500 djece u svijetu. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, prometne se nesreće nalaze među prva četiri uzroka smrtnosti u djece u dobi od 5 do 17 godina. Najviše su stope smrtnosti zbog prometnih nesreća u slabo i srednje razvijenim državama svijeta. U prometnim nesrećama u svijetu djeca najviše stradaju kao pješaci (38 %), zatim kao putnici/vozači u osobnim vozilima (36 %), motociklisti (14 %), biciklisti (6 %) te u svojstvu ostalih sudionika u prometu (7 %).

Svjetska zdravstvena organizacija izdvaja deset učinkovitih strategija/mjera za povećanje sigurnosti djece u prometu:

Kontrola brzine u prometu

Prekomjerna ili neprimjerena brzina jedan je od najvećih rizika za nastanak prometnih nesreća. Smatra se da prekomjerna/neprimjerena brzina doprinosi nastanku najmanje jedne trećine prometnih nesreća u visokorazvijenim državama, dok je u slabo i srednje razvijenim državama taj udio i veći. Kako bi se smanjio broj prometnih nesreća zbog brzine, potrebno je ograničiti brzinu sukladno namjeni prometnica, ograničiti brzinu do 30 km/h u dijelovima prometa s povećanim brojem pješaka, koristiti kamere za brzinu te prometne znakove, prometna svjetla i opremu za smirivanje prometa (primjerice uzdignute plohe i izbočine).

U Londonu je u posljednjih dvadeset godina uvedeno obavezno ograničenje brzine na 30 km/h u okolini škola, što je dovelo do smanjenja stradavanja pješaka za 50 %, a biciklista za 28 % u razdoblju od 1987 do 2006. godine.

Ograničenje alkohola u prometu

Alkohol je jedan od poznatih rizika za prometne nesreće. Rizik za nastanak prometnih nesreća je povećan i kod koncentracije alkohola od 0.04 g/dl (0.4 promila) u krvi vozača. Stoga se preporučuje zakonskim odredbama ograničiti maksimalno dopuštenu količinu alkohola u krvi vozača na 0.5 promila ili manje, a za mlade vozače 0.02 promila ili manje, povećati primjenu zakonskih odredbi češćim provjerama koncentracije alkohola u krvi vozača te zakonski ograničiti prodaju alkohola maloljetnicima.

Korištenje kaciga za bicikliste i motocikliste

Za djecu koja voze bicikl i/ili moped/motocikl, korištenje kaciga je najbolja mjera zaštite od ozljeda glave. Pravilno korištenje kaciga smanjuje rizik od ozljeda glave za 69 % u biciklista svih dobi, kod motociklista za 40 %, a od težih ozljeda glave za čak 70 %.

Stoga bi se trebalo osigurati primjenu standarda za određene tipove kaciga, osigurati dostupnost kaciga za potencijalne korisnike, poticati edukaciju roditelja i djece o važnosti upotrebe zaštitnih kaciga pri vožnji bicikla/mopeda/motocikla.

Prijevoz djece u sjedalicama/postoljima

Kako bi se smanjilo ozljeđivanje djece u vozilima, djeca trebaju biti smještena i pravilno vezana u odgovarajućim stolicama ili postoljima sukladno svojoj dobi, visini i težini. U usporedbi s korištenjem samo sigurnosnog pojasa za odrasle, korištenje postolja u djece dobi od 4 do 7 godina smanjuje rizik od težih ozljeda prilikom prometnih nesreća za 59 %.

Preporuke za siguran prijevoz djece uključuju izradu i primjenu zakonskih odredbi za siguran prijevoz djece (autosjedalice, postolja), osiguranje dostupnosti dječjih autosjedalica, obvezu proizvođača automobila za ugradnju isofix sustava za bolje učvršćivanje autosjedalica, edukaciju roditelja za pravilno korištenje auto sjedalica i postolja za djecu.

Povećanje vidljivosti djece u prometu

Kako bi se smanjilo stradavanje pješaka i biciklista u prometu, preporučuje se nošenje svijetle odjeće, korištenje reflektirajućih materijala na odjeći, torbama i sličnoj opremi, obavezna uporaba svjetala na biciklima, korištenje upaljenih svjetala na motociklima tijekom cijelog dana, te primjereno osvjetljenje prometnica.

Poboljšanje cestovne infrastrukture

Prilikom izgradnje novih prometnica treba voditi računa o sigurnosnim mjerama. Isto tako, postojeće prometnice treba poboljšati da bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. To se može postići postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova, svjetala, signalizacije, pješačkih prijelaza, zatim primjerenim osvjetljenjem prometnica, odvajanjem različitih sudionika u prometu, izgradnjom nogostupa za pješake, biciklističkih staza i fizičkim odvajanjem prometnica za kretanje vozila u suprotnim smjerovima.

Unapređenje dizajna i sigurnosnih standarda vozila

Dizajn i i primjena sigurnosnih standarda pri proizvodnji vozila doprinosi povećanju sigurnosti odraslih i  djece kako u samom vozilu tako i izvan njega, primjerice redizajn vanjskog prednjeg dijela vozila u cilju smanjenja ozljeda prilikom naleta na pješake, zračni jastuci, ugradnja kamera i alarmnog sustava za detekciju manjih objekata i sl.

Smanjenje rizika za mlade/nove vozače

U nekim je državama dozvoljena donja dobna granica za upravljanje osobnim vozilima 15 godina. Mladi vozači su posebno rizična skupina sudionika za stradavanje u prometu. Zbog neiskustva, češće upotrebe alkohola ili droga, potrebe za dokazivanjem pred vršnjacima (brza vožnja posebno za mlađe vozače muškog spola) češće uzrokuju prometne nesreće. Da bi se smanjio broj prometnih nesreća u kojima sudjeluju mladi ili novi vozači, preporučuje se uvođenje obaveznog osposobljavanja za upravljanje vozilima kroz više stupnjeva.

U državama u kojima je uvedeno obavezno osposobljavanje vozača za upravljanje vozilom kroz razrede/stupnjeve došlo je do smanjenja prometnih nesreća u kojima su sudjelovali novi/mladi vozači za 46 %.

Osiguranje zbrinjavanja djece ozlijeđene u prometnim nesrećama

Unapređenje hitnog medicinskog zbrinjavanja, transporta i rehabilitacije ozlijeđenih u prometnim nesrećama povećava preživljavanje i smanjenje teških posljedica kao što je invalidnost. Potrebno je osigurati edukaciju prosvjetnih radnika i drugih osoba koji se brinu o djeci za primjenu osnovnih postupaka pružanja prve pomoći kod ozljeda, te osigurati primjenu suvremenih metoda zbrinjavanja, primjeren transport ozlijeđene djece do zdravstvenih ustanova, i vozila hitne pomoći s posebnom opremom za zbrinjavanje djece. Isto je tako potrebno povećati broj bolnica prijatelja djece u cilju pružanja sveobuhvatnog zbrinjavanja djece, uključujući i psihičke posljedice stradanja u prometnim nesrećama te unaprijediti pedijatrijske zdravstvene zaštite djece predškolske dobi i osigurati savjetovališta o legislativnim i financijskim aspektima prometnih nesreća.

Nadzor djece u blizini škola

Mala djeca ne mogu potpuno procijeniti opasnosti iz okoline, stoga roditelji i drugi staratelji imaju važnu ulogu u podučavanju djece opasnostima prometa i učenju sigurnog ponašanja u prometu. Nadzor u blizini škola podrazumijeva provjeru nošenja zaštitnih kaciga kod djece biciklista, pravilan prijevoz djece u vozilima (u auto sjedalicama i postoljima) te postavljanje protokola za sigurne zone oko škole.

 

Izvor: Ten strategies for keeping children safe on the road. WHO. http://www.who.int/roadsafety/week/2015/Ten_Strategies_For_Keeping_Children_Safe_on_the_Road.pdf?ua=1