Služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti

Voditelj službe

prim. Ivana Brkić Biloš, dr. med.
specijalist epidemiologije

Kronične nezarazne bolesti u svim razvijenim zemljama svijeta predstavljaju vodeći javnozdravstveni problem i glavno opterećenje zdravstvenih sustava. Vodeće kronične nezarazne bolesti –  kardiovaskularne, maligne, dijabetes i kronične plućne bolesti, uzrokuju tri četvrtine svih smrti u Hrvatskoj i vodeći su uzrok morbiditeta. Sve većoj prevalenciji pojedinih kroničnih nezaraznih bolesti svakako pridonosi starenje stanovništva, kao i moderni način života s urbanizacijom, industrijalizacijom i štetnim životnim navikama (pušenje, sjedilački način života, nepravilna prehrana, itd.).

Služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti bavi se praćenjem, analizom i prevencijom vodećih nezaraznih bolesti te kontinuirano provodi brojne kampanje u cilju prevencije bolesti srca i krvnih žila, malignih bolesti, kroničnih respiratornih bolesti, šećerne bolesti, mentalnih poremećaja, ozljeda te drugih nezaraznih bolesti.

Zadaci Službe:

 • Praćenje i epidemiološka analiza morbiditeta i mortaliteta odabranih prioriteta iz područja nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, zloćudne novotvorine, mentalni  poremećaji, ozljede, kronične respiratorne bolesti i drugo)
 • Praćenje i analiza čimbenika rizika za pojedine nezarazne bolesti od javnozdravstvenog značaja
 • Koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke
 • Vođenje Registra za rak, mortalitetne statistike (Izvješća o umrlim osobama) te Registra izvršenih samoubojstava i Registra za psihoze
 • Provođenje preventivnih kampanja
 • Provođenje istraživanja na području nezaraznih bolesti
 • Sudjelovanje u izradi prijedloga programa mjera zdravstvene zaštite
 • Predlaganje mjera i postupaka primarne, sekundarne i tercijarne prevencije te sudjelovanje u njihovom organiziranju i provođenju, s posebnim naglaskom na integriranim programima
 • Predlaganje, poticanje i sudjelovanje u organizaciji i provođenju programa zdravstvenog prosvjećivanja i promicanja zdravlja
 • Monitoring i evaluacija pojedinih programa
 • Unapređivanje računalne obrade podataka, analitičkih procedura i informacijskog sustava
 • Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata
 • Izrada posebnih analiza i elaborata za potrebe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i drugih naručitelja
 • Sudjelovanje u projektima financiranim sredstvima EU
 • Suradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, zdravstvenim tijelima EU te drugim međunarodnim organizacijama na području nezaraznih bolesti
 • Izrada publikacija
 • Sudjelovanje u stručnom usavršavanju i edukaciji zdravstvenih djelatnika
 • Sudjelovanje u prevenciji COVID-19 te istraživanjima povezanosti komorbiditeta kod osoba oboljelih i umrlih od COVID-19 infekcije

Odjel za srčano-žilne bolesti

 • Odsjek za praćenje i analizu podataka
 • Odsjek za preventivne programe

Odjel za maligne bolesti

 • Odsjek za praćenje malignih bolesti s Registrom za rak
 • Odsjek za istraživanja i prevenciju malignih bolesti

Odjel za mentalne poremećaje

 • Odsjek za Registar za psihoze i Registar izvršenih samoubojstava
 • Odsjek za praćenje ostalih mentalnih poremećaja i analizu

Odjel za ozljede i druge prioritetne nezarazne bolesti

 • Odsjek za praćenje i analizu ozljeda
 • Odsjek za prevenciju ozljeda

Odjel za nacionalne programe probira u odrasloj populaciji

 • Odsjek za program ranog otkrivanja raka kolona

Odjel za mortalitetnu statistiku

 • Odsjek za Registar uzroka smrti
 • Odsjek za razvoj i unaprjeđenje kvalitete mortalitetnih podataka

Odjel za programe probira raka dojke

 • Odsjek za program ranog otkrivanja raka dojke
 • Nacionalni program-Dijabetes
  U RH, Nacionalni program prvi puta je donesen 2007., inicijalno na razdoblje od 5 godina, ali i nakon 2012. godine,...
  24. siječnja 2017.

 • Događanja/novosti u 2013. godini
  DOGAĐANJA/NOVOSTI U 2013. GODINI Europski dan borbe protiv depresije 2013. godine Depresija je jedan od najstarijih poznatih mentalnih poremećaja. To...
  12. siječnja 2017.

 • Izvješće o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2011. godini
  Zdravstveni pokazatelji koji se odnose na somatsku stranu zdravlja odnosno bolesti zbog dostupnosti i kontinuiranog prikupljanja unutar zdravstvenog sustava su...
  23. siječnja 2024.

 • Bilten Incidencija raka u Hrvatskoj 2012. godine
  Bilten br. 37
  5. prosinca 2018.

 • Događanja/novosti u 2012. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2012. godine „Prevencija samoubojstava diljem svijeta: jačanje zaštitnih čimbenika i poticanje nade“ Suicidalno ponašanje...
  12. siječnja 2017.

 • Priručnik o popunjavanju potvrde o smrti
  Priručnik je namijenjen zdravstvenim djelatnicima koji utvrđuju vrijeme, mjesto i uzrok smrti i imenovani su mrtvozornici na području Republike Hrvatske....
  29. listopada 2018.

 • Izvješće o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2010. godini
  Zdravstveni pokazatelji koji se odnose na somatsku stranu zdravlja odnosno bolesti zbog dostupnosti i kontinuiranog prikupljanja unutar zdravstvenog sustava su...
  23. siječnja 2024.

 • Bilten Incidencija raka u Hrvatskoj 2011. godine
  Registar za rak Republike Hrvatske, populacijski registar pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo prati i proučava incidenciju raka u Hrvatskoj....
  5. prosinca 2018.

 • Događanja/novosti u 2011. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2011. godine “Spriječimo samoubojstva u multikulturalnim zajednicama” Obilježavanje Svjetskog dana prevencije samoubojstava u protekle...
  12. siječnja 2017.

 • Izvješće o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2009. godini
  Zdravstveni pokazatelji koji se odnose na somatsku stranu zdravlja odnosno bolesti zbog dostupnosti i kontinuiranog prikupljanja unutar zdravstvenog sustava su...
  5. prosinca 2018.

 • Događanja/novosti u 2010. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2010. godine “Mnoga lica, mnoga mjesta: Prevencija samoubojstava širom svijeta” Svjetski dan prevencije samoubojstava...
  12. siječnja 2017.

 • Izvješće o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2008. godini
  Zdravstveni pokazatelji koji se odnose na somatsku stranu zdravlja odnosno bolesti zbog dostupnosti i kontinuiranog prikupljanja unutar zdravstvenog sustava su...
  5. prosinca 2018.

 • Događanja/novosti u 2009. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2009. godine “Prevencija samoubojstava u različitim kulturama” Svjetski dan prevencije samoubojstava obilježava se svake...
  12. siječnja 2017.

 • Događanja/novosti u 2008. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2008. godine “Misli globalno, planiraj nacionalno, djeluj lokalno” Samoubojstva predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih...
  12. siječnja 2017.

 • Događanja/novosti u 2007. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2007. godine “Prevencija samoubojstava u svakoj životnoj dobi” Samoubojstva predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih...
  12. siječnja 2017.

 • Događanja/novosti u 2006. godini
  Svjetski dan mentalnog zdravlja – 10. listopada 2006. “JAČANJE SVIJESTI-SMANJENJE RIZIKA:Mentalna bolest i samoubojstvo” Samoubojstvo često predstavlja tragičnu posljedicu izostanka...
  12. siječnja 2017.

 • Događanja/novosti u 2005. godini
  Svjetski dan mentalnog zdravlja – 10. listopada 2005. Mentalno i tjelesno zdravlje kroz život Mentalno je zdravlje sastavni dio općeg...
  12. siječnja 2017.