Rezultati projekta EUROSTAT “Morbidity Statistics” – Podaci za Hrvatsku

Prema Zakonu o službenoj statistici i Programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je nositelj nacionalne zdravstvene statistike te shodno tome prikuplja i analizira zdravstvene pokazatelje za cjelokupno stanovništvo kroz vođenje mnoštva baza podataka i registara te provedbu periodičnih i ad-hoc istraživanja.

Temeljna misija HZJZ-a je omogućiti jasno i učinkovito prepoznavanje aktualnih javnozdravstvenih potreba populacije i predviđanje budućih trendova te osigurati preduvjete za učinkovito upravljanje istima, s osnovnim ciljem očuvanja i unaprjeđenja zdravlja populacije. Kako bi se postigla temeljna svrha javnog zdravstva, očuvanje i unapređenje zdravlja populacije, prijeko je potrebna dobra suradnja, koordinacija i partnerstvo dionika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, u čemu mreža zavoda za javno zdravstvo na čelu s našim zavodom ima središnje mjesto. Suradnja u međunarodnim okvirima ostvaruje se sa Statističkim uredom Europske unije (EUROSTAT), Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svim drugim relevantnim međunarodnim i europskim tijelima, institucijama i organizacijama.

Ova publikacija je početak sustavnog dobivanja podataka o učestalosti vodećih javnozdravstvenih problema u RH temeljem prevalencije i incidencije, a ne samo korištenja zdravstvene zaštite, kao dosad, što predstavlja veliki kvalitativni iskorak u nacionalnoj zdravstvenoj statistici.

Rezultati projekta EUROSTAT “Morbidity Statistics” – Podaci za Hrvatsku