Osobe liječene zbog zlouporabe psihoaktivnih droga – preliminarni podaci za 2018. godinu

Izvor podataka: Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prema podacima iz nacionalnog Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga tijekom 2018. godine u zdravstvenim je ustanovama Hrvatske zabilježena 6.831 osoba liječena zbog zlouporabe, odnosno zbog ovisnosti o psihoaktivnim drogama. Po prvi put na liječenje je u toj godini došlo 869 osoba (12,7 %). Na obrascu Pompidou bilježe se sredstva zbog kojih osobe dolaze na liječenje, a najviše njih došlo je zbog opijata kao glavnih sredstava ovisnosti. Opijate je uzimalo 5.469 osoba, od kojih je 154 bilo prvi put na liječenju.

Analiza podataka po županiji stanovanja na temelju stopa liječenih osoba na 100.000 u radno aktivnoj dobi (15-64 godine) pokazuje da ih je najviše bilo u Zadarskoj (500,7) i Istarskoj županiji (493,1), potom Šibensko-kninskoj (432,6), Gradu Zagrebu (350,2), Splitsko-dalmatinskoj (331,6), Primorsko-goranskoj (311,0) te Dubrovačko-neretvanskoj županiji (233,9). Za cijelu je Hrvatsku stopa iznosila 236,7 na 100.000 stanovnika.

Prema podacima o spolu i dobi liječenih ovisnika, većinu liječenih osoba kao i prethodnih godina čine muškarci. Omjer muškaraca i žena iznosi 4,7 : 1. Kao i u cijeloj Europi, i u Republici Hrvatskoj ovisnička populacija sve više stari, zbog čega prosječne dobi liječenih osoba (muškaraca i žena) pokazuju trend rasta. Budući da se bilježe osobe liječene zbog zlouporabe i ovisnosti o svim psihoaktivnim drogama, raspon godina je vrlo velik. Najmlađa zabilježena osoba je imala 14, a najstarija 73 godine.

Tablica 1. Prosječna dob liječenih osoba prema spolu

Godina Muški Žene Ukupno
2011. 32,4 31,1 32,2
2012. 33,1 31,8 32,8
2013. 34,0 32,9 33,8
2014. 34,7 33,2 34,4
2015. 35,6 34,5 35,0
2016. 36,9 34,9 36,5
2017. 37,6 36,0 37,3
2018. 38,4 36,7 38,1

Tablica 1. izvor podataka: Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, HZJZ

Podaci o uvjetima života liječenih osoba (s kim žive) govore da ih još uvijek najviše živi s roditeljima (42,2%), a manje  sami (16,5 %), s partnerom i djetetom (10,8 %), s partnerom (10%), s djetetom (2,4%) te prijatelji (0,9 %).

Samo osnovnu školu je završilo je 23,5% liječenih osoba, a najviše ih je završilo srednju školu (67,4%). Nezavršenu osnovnu školu ima njih 1,6%, a završenu višu školu ili fakultet ima 6% osoba.

Najviše osoba je nezaposleno (34,8%). Redovit posao ima 23,2 % osoba koje su bile na liječenju 2018. godine, a privremeni posao (što uključuje i posao „na crno“) imalo ih je 25,8%. Učenika je i studenata među njima bilo 7,9%. Umirovljenici čine 6,3%, a samostalnom djelatnošću se bavi 2,3% osoba.

Iako osobe zabilježene u Registru uzimaju više psihoaktivnih sredstava, poznato je zbog kojeg sredstva najprije dolaze na liječenje. Tako su opijati bili glavno sredstvo liječenja za 80% osoba, dok je marihuana bila glavno sredstvo kod njih 14%, stimulativna sredstva u 1,9% slučajeva, kokain 1,8%, sedativi 1,7%, a zbog ostalih psihoaktivnih sredstava liječilo se 0,6% osoba.