Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) – platforma za upravljanje javnozdravstvenim registrima

Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav organizirani je sustav informacijskih usluga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dijeljenih sa suradnim ustanovama Zavoda. Sustav omogućuje upravljanje javnozdravstvenim informacijama i procesima za bilježenje, prihvat, korištenje i arhiviranje zdravstvenih podataka.

NAJS je skup informacijskih usluga i procesa koji se sporazumno dijele sa suradnim ustanovama, i to na način da omogućuju:

  • vođenje zdravstvenih evidencija/registara
  • kontrolu velikih procesa u zdravstvu
  • procjenu zdravstvenog stanja populacije i strateško planiranje
  • rano prepoznavanje i odgovor na akutne pojave
  • nadzor nad kroničnim bolestima
  • usluge građanstvu i zdravstvenim stručnjacima
  • nadzor nad kvalitetom zdravstvene zaštite
  • druge napredne usluge i procese.

Fizički je smješten na državnoj informacijskoj infrastrukturi u APIS IT, s pričuvnom pohranom podataka na udaljenoj lokaciji unutar državnih granica i s dodatnom replikacijom na lokaciji Zavoda.

Korisnici pristupaju sustavu iz korisničkih ili javnih mreža – Hitroneta, CARNeta ili Interneta. Povezivanje središnjeg sustava s vanjskim mrežama ostvareno je kroz mrežnu infrastrukturu koja se sastoji od mrežne opreme i pristupnih uređaja implementiranih kroz distribucijski i zaštitni sloj.

Na mrežnom sloju strogo je odvojen Internet pristup od pristupa iz korisničkih mreža. Osigurana je zaštita servisa i aplikacija, kao i zaštita pristupa između pojedinih korisničkih mreža. Kroz zaštitni sloj osigurana je odgovarajuća zaštita pristupa aplikacijama i servisima s Interneta kao i zaštita pristupanju na Internet iz aktivne mreže. Na informacijske usluge pristupa se putem sigurne internetske veze, standardnog internetskog preglednika i uz primjenu autentikacijskih parametara.

NAJS obuhvaća glavne registre i zdravstvene evidencije u Zavodu organiziranih poslovnih domena koje se kontinuirano proširuju i dodaju.

Domena zaraznih bolesti:
Sustav prijavljivanja zaraznih bolesti u RH
Registar za Legionelle
Registar TBC
Registar nuspojava cijepljenja
Registar HIV/AIDS

Domena resursa u zdravstvu:
Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite

Domena uzroka smrti:
Baza uzroka smrti
Registar izvršenih samoubojstava

Domena kroničnih nezaraznih bolesti i stanja:
Registar osoba s invaliditetom
Registar za rak
Registar za dijabetes
Registar osoba liječenih od bolesti ovisnosti

Domena bolnica:
Evidencija hospitalizacija, rehabilitacija i dnevnih bolnica
Registar prekida trudnoće
Registar poroda
Registar psihoza