HZJZ: Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku

EU-JAV – Zajednička akcija u području cijepljenja

Objavljeno: 24. siječnja 2019.
EU-JAV (European Joint Action on Vaccination) trogodišnja je združena inicijativa (Joint Action) koja teži pružanju i dijeljenju konkretnih alata za jače nacionalne odgovore na izazove cijepljenja. EU-JAV ima za cilj potaknuti dugoročnu europsku suradnju protiv bolesti koje se mogu spriječiti cjepivom i time poboljšati zdravlje stanovništva.

EDEG 2017 u Dubrovniku

Objavljeno: 8. svibnja 2017.
Europska skupina za epidemiologiju dijabetesa (EDEG) Europske udruge za istraživanje dijabetesa (EASD) okuplja vodeće stručnjake u epidemiološkim istraživanjima šećerne bolesti...

EDEG 2017

Objavljeno: 16. veljače 2017.
European Diabetes Epidemiology Group Annual Meeting 6 - 9 May 2017, Dubrovnik, Croatia

Prvi Europski dan statistike 20. listopada 2016.

Objavljeno: 21. listopada 2016.
Pod motom „Kvalitetnijim podacima do boljeg života“ 20. listopada prvi je put obilježen Europski dan statistike. Europskim danom statistike europska...