TEHDAS – Zajednička akcija prema Europskom prostoru podataka o zdravlju

Projekt Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS) čini konzorcij od 26 država članica EU-a i drugih zemalja koje rade na poboljšanju prekogranične upotrebe zdravstvenih podataka u korist zdravlja građana, javnog zdravstva, istraživanja i inovacija. Hrvatsku, kao jednu od država uključenih u TEHDAS, predstavljaju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Svrha TEHDAS-a je stvaranje zajedničkih načela za ponovnu upotrebu zdravstvenih podataka u Europi. Projekt postavlja temelje za novi europski prostor zdravstvenih podataka. Svrha ovog razvojnog projekta je da svi korisnici podataka imaju koristi od sigurnog i neometanog pristupa zdravstvenim podacima bez obzira gdje se podaci nalaze.

TEHDAS se nadovezuje na ranije akcije EU-a koje potiču digitalnu transformaciju europskih zdravstvenih sustava. Zajednička akcija pomaže državama članicama i Europskoj komisiji u razvoju i promicanju koncepta za dijeljenje podataka kako bi u budućnosti Europa, građani, zajednice i tvrtke imale koristi od zaštićenog i neometanog pristupa zdravstvenim podacima bez obzira na to gdje se oni pohranjuju. TEHDAS će predložiti opcije za operativni okvir i upravljanje kako bi se prevladale pravne i tehnološke razlike među zemljama. Kao projekt koji se temelji na načelima transparentnosti, povjerenja i osnaživanja građana, radit će na tehničkim i semantičkim izazovima, predlagati usluge, arhitektonske i infrastrukturne elemente potrebne u Europskom prostoru podataka o zdravlju.

Kako bi zadržao povjerenje u sigurnu razmjenu podataka, TEHDAS će predložiti ojačane mehanizme upravljanja za međusektorsku upotrebu zdravstvenih podataka u zajedničkim podatkovnim prostorima na razini EU-a i država članica. Kroz projekt će se kontaktirati i surađivati ​​s mnogim vrstama dionika kako bi odražavali svoje potrebe i očekivanja, istražiti poglede na ekonomska pitanja i predložiti konkretne načine za integriranje rezultata u budući Europski prostor podataka o zdravlju.

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci (1.02.2021.-31.01.2024.)

Ukupna vrijednost projekta: 31.250.000,00 HRK

Voditeljica projekta za HZJZ: Bojana Raičković, mag.psych.