Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku

EDEG 2017 u Dubrovniku

8. svibnja 2017.
Europska skupina za epidemiologiju dijabetesa (EDEG) Europske udruge za istraživanje dijabetesa (EASD) okuplja vodeće stručnjake u epidemiološkim istraživanjima šećerne bolesti...


EDEG 2017

14. ožujka 2017.
European Diabetes Epidemiology Group Annual Meeting 6 - 9 May 2017, Dubrovnik, Croatia