EU-JAV – Zajednička akcija u području cijepljenja

EU-JAV (European Joint Action on Vaccination) trogodišnja je združena inicijativa (Joint Action) koja teži pružanju i dijeljenju konkretnih alata za jače nacionalne odgovore na izazove cijepljenja. EU-JAV okuplja Europsku komisiju, ministarstva zdravstva, međunarodne kreatore politike i organizacije, institute i sveučilišta iz 20 zemalja kao i širok raspon dionika, uključujući civilno društvo i predstavnike proizvođača, koji rade na politici cijepljenja i zdravstvenim uslugama. Kroz svoju osnovnu misiju, EU-JAV ima za cilj potaknuti dugoročnu europsku suradnju protiv bolesti koje se mogu spriječiti cjepivom i time poboljšati zdravlje stanovništva.

Otkriće i razvoj cjepiva, uz niz javnozdravstvenih kampanja koje su uslijedile zajedno s njima, te koje su danas dovele do praktičnog iskorijenjena mnogih zaraznih bolesti koje su još u prošlom stoljeću odnosile mnoštvo života, predstavlja jedan od najvažnijih medicinskih doprinosa 20. stoljeća. Unatoč mnogim neizmjernim doprinosima cjepiva, u mnogim europskim zemljama pa tako i u Hrvatskoj, u posljednjih nekoliko desetljeća dolazi do opadanja procijepljenosti stanovništva, što je i rezultiralo nedavnom pojavom novih slučajeva ospica.

U cilju jačanja suradnje između europskih zemalja, te nacionalnog odgovora na suvremene izazove koji se vežu uz imunizaciju pokrenut je EU-JAV (European Joint Action on Vaccination). EU-JAV je trogodišnja združena inicijativa (Joint Action) u kojoj u ulozi partnera sudjeluje 17 članica Europske unije, te Norveška, Srbija i Bosna i Hercegovina. Projekt za primarni cilj ima jačanje suradnje između zemalja članica EU-a, ali i drugih sudionika na lokalnoj (kao što su građanske udruge i farmaceutske kompanije) i globalnoj razini, u pogledu politika i servisa koji se vežu uz cijepljenje, održivost i efikasnosti imunizacijskih programa, te oruđa i mehanizama za efikasnu interoperabilnost i dijeljenje podataka vezanih uz cijepljenje, razvoj kvalitetnih metoda nadzora i predviđanja procijepljenosti populacije, te intervencija kako bi se osnažilo povjerenje u dobrobiti cijepljenja.

EU-JAV se sastoji od ukupno 8 radnih paketa (eng. Work Packages). Pokrenut je 1. kolovoza 2018. te ga koordinira Francuska, dok Hrvatski zavod za javno zdravstvo uz danski Statens Serum Institut vodi radni paket 5 (WP5), te je uključen u WP2, WP3 i WP4.


Radni paket 5 – Imunizacijski informacijski sustavi za jačanje sustava nadzora procijepljenosti

(WP5 – Immunization information systems to strengthen surveillance systems of vaccine coverage)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo uz danski Statens Serum Institut zadužen je za vođenje radnog paketa 5 (WP5). Glavni cilj ovog radnog paketa jest ojačati interakciju imunizacijskih informacijskih sustava (poznatih još kao i registri imunizacije) u Europi sa ciljem jačanja mogućnosti nadzora procijepljenosti stanovništva na nacionalnoj i regionalnoj razini, kao i razvoj kapaciteta u zemljama koje imaju ograničene resurse za takav nadzor.

Specifični ciljevi ovog radnog paketa su: procijeniti usklađenost imunizacijskih informacijskih sustava sa novim Europskim okvirom za interoperabilnost, razviti zajednički protokol za procjenu procijepljenosti, razviti zajednički računalni algoritam otvorenog koda za procjenu harmonizirane procijepljenosti, provesti istraživanje postojećih europskih sustava zaduženih za identifikaciju i podsjećanje obitelji da cijepe djecu kojoj je vrijeme ili već kasne sa imunizacijom, te upotrijebiti procjenu procijepljenosti MMR cjepivom u svrhu provedbe studije izvedivosti međugranične kampanje usmjerene na cijepljenje populacijskih grupa u kojima je identificirana najniža procijepljenost.

Trajanje projekta: 1. kolovoza 2018. – 1. kolovoza 2021.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med.

Više o projektu EU-JAV pogledajte u službenom letku projekta.

Poveznica na izvornu internetsku stranicu projekta: https://eu-jav.com/