HZJZ: Programi i projekti

četkanje zubi

Europski dan oralnog zdravlja 2021. g.

Objavljeno: 10. rujna 2021.
Europski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 12. rujna, na inicijativu Vijeća europskih doktora dentalne medicine (Council of European...

Projekt „Uspostava SARI praćenja“

Objavljeno: 10. rujna 2021.
Doba pandemije bolesti COVID-19 naglasilo je potrebu uspostave boljeg i standardiziranog praćenja teških respiratornih infekcija različitih poznatih, ali i mogućih...

Istraživanje CoMix

Objavljeno: 6. kolovoza 2021.
Istraživanje nazvano CoMix dio je projekta EpiPose (eng. Epidemic intelligence to minimize 2019-nCoV’s public health, economic and social impact in...

Europski dan oralnog zdravlja 2020. g.

Objavljeno: 11. rujna 2020.
Europski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 12. rujna, na inicijativu CED (Council of European Dentists), Vijeća europskih doktora...