Europska skupina za epidemiologiju dijabetesa (EDEG) Europske udruge za istraživanje dijabetesa (EASD) okuplja vodeće stručnjake u epidemiološkim istraživanjima šećerne bolesti i komplikacija i djeluje kao forum za raspravu, razmjenu znanja i diseminaciju rezultata.

Svake se godine u proljeće održavaju godišnji sastanci na kojima se organiziraju plenarne sjednice, predavanja i prikaz postera te pružaju mogućnosti da se stručnjaci upoznaju i uspostave suradnju.  Ove će se godine sastanak EDEG-a održati u Dubrovniku od 6. do 9. svibnja. Teme kojima će se sudionici baviti bit će registri, gestacijski dijabetes, ishodi edukacije u dijabetesu te interakcije između načina života i gena.

Važni datumi

28. veljače:   Rok za ranu registraciju.
31. ožujka:    Rok za kasnu registraciju.

Radujemo se prilici da s Vama razmijenimo spoznaje i surađujemo u prekrasnom Dubrovniku.

Više informacija o skupu možete pročitati na stranici EDEG 2017