Vezane teme: registar

dijabetes

Šećerna bolest

Šećerna bolest jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema i globalna epidemija suvremenog društva uzrokovana promjenama načina života povezanog sa smanjenjem...

EDEG 2017

European Diabetes Epidemiology Group Annual Meeting 6 - 9 May 2017, Dubrovnik, Croatia