Kvaliteta života slijepih osoba: rezultati istraživanja

Da bi se unaprijedilo zdravlje i kvaliteta života osoba s invaliditetom, neophodno je raspolagati odgovarajućim podacima i zdravstvenim pokazateljima o pojedinim oblicima invaliditeta te u tu svrhu provoditi istraživanja koja nadilaze jednu dimenziju i teže spoznajama koje mogu unaprijediti javne politike i kvalitetu života pojedinaca.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u sklopu provedbe Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom od 2017. do 2020. godine u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim savezom slijepih 2017. godine proveo javnozdravstveno istraživanje o kvaliteti života slijepih osoba. Istraživanjem su obuhvaćena sociodemografska obilježja ispitanika te njihove vlastite procjene kvalitete života s obzirom na invaliditet, što uključuje i segmente samostalnosti, diskriminacije i pristupačnosti.

Istraživanje je multidisciplinarnim pristupom potvrdilo višestruku ranjivost ispitivane populacije. Uvid u zadovoljstvo ispitanika životom, zdravljem i osjećajem sigurnosti te učestalosti, motivima i mjestima gdje im se događa diskriminacija samo su neke od spoznaja koje omogućuju značajan doprinos planiranju novih mjera radi unapređenja života slijepih i slabovidnih osoba u Republici Hrvatskoj.

Preuzmite cjeloviti tekst istraživanja