Kako ostvariti primjereni kontakt s osobama s invaliditetom

Temeljem dugogodišnje suradnje i prepoznatih potreba da se unaprijedi način komunikacije s osobama s invaliditetom, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i udrugama koje skrbe za osobe s pojedinim vrstama invaliditeta objavio brošuru Načini ostvarivanja  primjerenog kontakta i specifičnosti zdravstvene skrbi za osobe s invaliditetom.

Invaliditet nije bolest, nego kompleksno stanje u kojem je medicinska komponenta samo jedan dio, a ujedno i dio identiteta neke osobe i kao takav jedan od vidova ljudske različitosti. logo

Budući da se prema iskustvu naš stav prema određenoj grupi ljudi odražava već u nazivu kojim ih oslovljavamo, nejednaki tretman odnosno diskriminacija počinje već u imenu kojim smo, možda i nehotice, neku osobu u startu označili i time je sveli na njezin nedostatak, umjesto da je doživimo kao osobu koja ima teškoće, ali i sposobnosti, želje i potrebe poput svih nas.

Zbog toga ova brošura donosi prihvaćene termine i preporuke za korištenje termina o osobama s invaliditetom, te mnoštvo informacija o pojedinim vrstama invaliditeta i savjete i preporuke o komunikaciji i skrbi za osobe s invaliditetom.

U brošuri možete doznati:

  • informacije o laringektomiranim osobama i teškoćama s kojima se susreću
  • pregled ozljeda kralježnične moždine i korisne informacije o životu nakon ozljede
  • savjete o načinu na koji komunicirati s gluhoslijepim osobama
  • savjete kako ostvariti prvi kontakt i komunikaciju s osobom s oštećenjem vida
  • savjete za roditelje osoba s intelektualnim teškoćama
  • preporuke za ponašanje zdravstvenog osoblja prema osobama s invaliditetom zbog psihičke bolesti
  • informacije o teškoćama s kojima se suočavaju osobe s mišićnom distrofijom
  • informacije o oštećenju sluha, gluhoći i nagluhost i savjete za prevladavanje komunikacijskih barijera
  • kako prepoznati simptome i kome se obratiti u slučaju sumnje na autizam?

Na kraju brošure se mogu naći adrese i brojevi telefona udruga koje skrbe za osobe s pojedinim vrstama invaliditeta i roditelja odnosno skrbnika djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom koje se ne mogu same zastupati.

Preuzmite brošuru Načini ostvarivanja  primjerenog kontakta i specifičnosti zdravstvene skrbi za osobe s invaliditetom