Edukacija djelatnika KBC Rijeka o specifičnostima svih vrsta invaliditeta

U Rijeci je na Fakultetu zdravstvenih studija 5. 12. 2017. godine u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održana edukacija zdravstvenih djelatnika KBC Rijeka o načinima ostvarivanja primjerenog kontakta s osobama s invaliditetom te specifičnostima zdravstvene skrbi za tu, posebice vulnerabilnu, populaciju. Povod ovoj edukaciji je obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (3. prosinca) te činjenica da Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom prima godišnje niz primjedaba da zdravstveni djelatnici ne znaju dovoljno o ovoj tematici.

Predavači su bile osobe s invaliditetom, predstavnici udruga svih vrsta invaliditeta te zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Na taj su način polaznici imali priliku čuti o načinima ostvarivanja primjerenog kontakta i specifičnostima zdravstvene skrbi za sve vrste invaliditeta: para- i tetraplegija, mišićna distrofija, sljepoća, gluhoća, gluhosljepoća, intelektualne teškoće, autizam, duševne bolesti i laringektomirani, a uz navedeno je prezentirana i brošura s relevantnim informacijama.