Vezane teme: stil života

EDEG 2017

European Diabetes Epidemiology Group Annual Meeting 6 - 9 May 2017, Dubrovnik, Croatia