PARENT – Zajednička akcija za evidenciju pacijenata

PARENT – Joint Action-Patients Registries Initiative

Kontekst:

Interoperabilnost registara uz očuvanje zaštite osobnih podataka treba rezultirati većom kvalitetom zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata. Europske smjernice, metodologija i standardi harmonizacije registara, uz jasno definiranu svrhu pri uspostavi novih registara poboljšavaju poslovnu tehnologiju i donose značajnu korist zemljama članicama i svim građanima EU.

Važnije aktivnosti i proizvodi u kojima je izravno sudjelovao HZJZ: 

Iskustva, proizvodi, tehnologija i oprema nastali u ovom projektu koriste se za:

  • Primjena EU smjernica za upravljanje registrima
  • Izgradnju platforme za upravljanje javnozdravstvenim podacima u HZJZ i drugim ustanovama u zdravstvu
  • Podrška uspostavi interoperabilnosti na međuinstitucijskoj i prekograničnoj razini
  • Izradu porijedloga Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu i pripadajućih pravilnika iz područja upravljanja zdravstvenim informacijama
  • Razvojno i strateško planiranje upravljanja registrima u Hrvatskoj kako bi se pouzdano mjerili zdravstveni ishodi
  • Sudjelovanje na EUnetHTA JA3 i drugim EU projektima
  • Mnoge druge potrebe

Trajanje projekta: 2012.–2015.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med.