Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2021. godini

Restrikcije i mjere za smanjenje zaraze novim koronavirusom utjecale su i na broj zahtjeva za liječenje zbog uporabe psihoaktivnih droga.

U 2021. godini na liječenje je došlo 5.624 osoba, od toga 4.605 osoba zbog uporabe opijata (81,9 %), a  1.019 osoba zbog uporabe neopijata (18,1 %). Omjer liječenih zbog opijata i neopijata nije se znatno promijenio u odnosu na prethodne godine.

Broj liječenih osoba zbog uporabe droga u 2021. godini, kao i godinu prije, manji je za 20 postotnih bodova u odnosu na pretpandemijske godine. Osobe na liječenju supstitucijskom terapijom rjeđe su dolazile na kontrolne preglede u Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo. Migracije u druge županije i države te manji broj upućivanja u tretman od nadležnih institucija također su pridonijeli smanjenju broja liječenih  u 2021. godini.

Trend smanjenja broja novoliječenih zbog ovisnosti o opijatima nastavio se i u 2021. godini kada se na liječenje prvi put javilo 130 osoba.

Prema podacima o spolu liječenih osoba, kao i prethodnih godina, većinu  čine muškarci. Omjer muškaraca i žena iznosio je 5,3:1. Od ukupno 5.624 liječenih osoba bilo je 4.727 muškarca (84,1 %) i 897 odnosno 15,9 % žena.

Kao i u cijeloj Europi, i u Republici Hrvatskoj populacija liječenih zbog uporabe droga sve više stari te se u posljednjih deset godina njihova prosječna dob povećala za gotovo osam godina. Prosjek godina za žene bio je 38,9 godina, a za muškarce je 40,1 godina.

Što se tiče stope liječenih osoba prema županiji stanovanja, najvišu stopu imala je Istarska županija (574,4), zatim Zadarska (559,0), Šibensko-kninska (467,9), Primorsko-goranska (327,2), Splitsko-dalmatinska (300,4), Dubrovačko-neretvanska (289,6) te Grad Zagreb (256,4).  Za cijelu Hrvatsku stopa je iznosila 228,8.

Povećanje nezaposlenosti uzrokovano pandemijom COVID-19 pogodilo je i populaciju liječenih zbog uporabe droga. Više od 35 %  liječenih zbog uporabe droga bilo je nezaposleno u 2021. godini, dok je u 2019. godini taj udio bio ispod 30 %.

Prosječna dob prvog konzumiranja bilo kojeg psihoaktivnog sredstva godinama se kreće oko 16 godina. Što se tiče konzumenata kanabinoida, u prosjeku su liječeni zbog kanabinoida imali 16,1 godina pri prvom uzimanju sredstva. Prosječna dob osoba koje prvi pristupe tretmanu zbog uporabe kanabinoida bila je 22,8 godina. Od prvog uzimanja bilo kojeg sredstva do prvog javljanja u tretman zbog uporabe kanabinoida prosječno prođe 6,8 godina.

Upućivanje mladih konzumenata kanabinoida i ostalih psihoaktivnih tvari u tretman prilika je za preventivni rad s njima, sprječavanje pojave same ovisnosti o psihoaktivnim tvarima ili pak prelaska na druga sredstva ovisnosti.

Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2021. možete pogledati i preuzeti OVDJE .