Acinetobacter baumannii, bakterija višestruko otporna na lijekove

Bakterija Acinetobacter baumannii je jedan od vodećih uzročnika bolničkih epidemija u svijetu kod imunokompromitiranih bolesnika, posebno u jedinicama intenzivnog liječenja, a povremeno i akutnih izvanbolničkih infekcija, a u Hrvatskoj se pojavila 2002. godine. Ova gram-negativna bakterija brzo razvija otpornost na različite antibiotike zbog urođenih i stečenih mehanizama i sposobna je dugotrajno preživjeti izvan čovjeka ili životinja i to u nepovoljnim okolišnim uvjetima kao što je bolnička sredina. Klinički izolati A. baumannii u Hrvatskoj su vrlo otporni na antibiotike, a otpornost na karbapenemsku skupinu antibiotika jedna je od najučestalijih na svjetskoj razini.

Karbapenemi su antibiotici visoke djelotvornosti koji se inače koriste za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama višestruko otpornima na lijekove i to prvenstveno kod hospitaliziranih bolesnika. Karbapenem-rezistentni A. baumannii su na vrhu popisa patogena za koje je, prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, nužno prioritetno razviti nove antibiotike. Na svijetu je predmet brojnih mnogih istraživanja kako višestruko rezistentne bakterije A. baumannii ulaze u bolničko okruženje i kako se pojavljuju u prirodi. Epidemije infekcija ovom bakterijom se pripisuju kontaminaciji i prijenosu u bolničkom okruženju.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za mikrobiologiju, sudjeluje u projektu Hrvatske zaklade za znanost Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii koji se provodi radi šireg praćenja i epidemioloških istraživanja utjecaja otpada iz okoliša (npr. otpadnih voda) na rasprostranjivanje bakterije A. baumannii koja je višestruko otporna na lijekove.