Vezane teme: bakterije

bakterija salmonela

Trovanje hranom

Trovanje hranom nastaje unutar 1 do 36 sati nakon konzumacije onečišćene hrane, a očituje se pojavom jednog ili više sljedećih...

Zdravstvena ispravnost hrane

Zdravstveno ispravnom hranom smatra se hrana prihvatljiva za konzumaciju, bez štetnih tvari u količinama koje bi akutno ili kronično mogle...