U RH, Nacionalni program prvi puta je donesen 2007., inicijalno na razdoblje od 5 godina, ali i nakon 2012. godine, i dalje su se kontinuirano provodile aktivnosti definirane programom. Organizacijske promjene u skrbi osoba sa šećernom bolešću osobito potenciranje liječenja bolesti na primarnoj razini kao i dosadašnji rezultati provedbe koji su ukazali na nezadovoljavajuće dosizanje ciljeva u dijelu ranog otkrivanja potencirali su reviziju postojećeg programa uz redefiniranje prioriteta i planova aktivnosti.
Prije donošenja nacrta održan je ciklus radionica diljem zemlje sa ciljem potpunog uvida u problematiku na razini primarne zdravstvene zaštite, analiziran je stupanj realizacije dosadašnjih ciljeva, provedena je SWOT analiza a sve u cilju donošenja Nacionalnog program koji će adekvatno adresirati vodeće probleme povezane uz rano otkivanje i skrb osoba sa šećernom bolešću. Primarnoj prevenciji istovremeno se je sustavno pristupilo kroz donošenje Akcijskog plana prevencije kroničnih nezaraznih bolesti čijim usvajanjem će po prvi puta biti zaokružen cjelokupni preventivni ciklus u području šećerne bolesti u našoj zemlji.
Opći ciljevi programa su rano otkrivanje, sprečavanje komplikacija i nadzor nad šećernom bolesti u trudnoći a specifični ciljevi obuhvaćaju usvajanje smjernica za organizaciju zdravstvene zaštite uz definiranje razina skrbi i ovlasti uz poticanje „diabetes friendly“ obiteljskih liječnika, unapređenje interoperabilnosti uz prihvat svih podataka panela šećerne bolesti, te godišnje kontrola HbA1c u svih osoba sa šećernom bolešću kao i redoviti nadzor lipida, tlaka i tjelesne težine. To su aspekti koji su prepoznati kao ključni za daljnje unapređenje skrbi a u cilju njihove što učinkovitije za sve aktivnosti jasno su navedeni rokovi provedbe, izvršitelji, sudionici i indikatori.
Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti 2015.-2020. usvojen je na sjednici Vlade RH održanoj 24. lipnja 2015. godine.
Nacionalni program predstavljen je i na tematskoj sjednici Hrvatskog sabora održanoj 8. srpnja 2015. tijekom koje je analizirana trenutna epidemiološka situacija šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj kao i potreba daljnjeg intenziviranja aktivnosti u svrhu što ranijeg otkrivanja bolesti i sprečavanja kroničnih komplikacija. Sjednici su prisustvovali ministar zdravlja, ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predstojnica referentnog centra Ministarstva zdravlja Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur, predsjednici stručnih društava endokrinologa i dijabetologa te Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga i predstavnici ostalih zainteresiranih skupina za provedbu Nacionalnog programa uključujući i danskog veleposlanika. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora iskazao je svesrdnu potporu provedbi Nacionalnog programa i interes za izvještaje o aktivnostima i rezultatima provedbe a zbog iznimnog zanimanja za praćenje provedbe najavljeno je održavanje ponovne sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora na ovu temu.