Europski prevencijski kurikulum

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama objavio je publikaciju:Europski preventivni kurikulum: priručnik za donositelje odluka i donositelje politika o znanstveno utemeljenoj prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti

Ovaj je priručnik razvijen s primarnom svrhom pružanja specifičnih referentnih materijala za tečajeve Europskog preventivnog kurikuluma (EUPC). Služi i za općenitiji uvod u prevencijsku znanost, a posebno u znanstveno utemeljene intervencije. Kurikulum za trening razviijen je u okviru Europskog  projekta pod nazivom UPC-Adapt, koji je sufinancirala Europska komisija (projekt broj JUST-2015-AG-DRUG).

Hrvatsko izdanje adaptirao Laboratorij za prevencijska istraživanja (PrevLab), Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2020.

Prvi put objavljeno na engleskom jeziku kao European Prevention Curriculum: a handbook for decision-makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use, Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama.
© Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama, 2019.

Prevela Biserka Tomljenović.

Distribucija je dopuštena pod uvjetom da je naveden izvor.

Tisak: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Europski prevencijski kurikulum možete preuzeti ovdje