Održan regionalni trening (radionica) iz područja Univerzalnog prevencijskog kurikuluma (EUPC) i standarda kvalitete u području prevencije ovisnosti

U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 27.-29. travnja 2022. u Zagrebu, održan je prvi regionalni trening (radionica) iz područja Univerzalnog prevencijskog kurikuluma (EUPC) i standarda kvalitete u području prevencije korištenja sredstava ovisnosti.

Radionica je bila namijenjena ključnim ljudima (donositeljima odluka i kreatorima politika) – stručnjacima koji djeluju u području prevencije ovisnosti, te stručnjacima koji na razini županija sudjeluju u provedbi postupaka javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa udruga u području prevencije ovisnosti (predstavnicima Županijskih Povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga i županijskim koordinatorima za preventivne programe, pročelnicima / djelatnicima županijskih Upravnih odjela za zdravstvo / socijalnu skrb / društvene djelatnosti te predstavnicima Vijeća za prevenciju kriminaliteta kao i budućim članovima Povjerenstva za procjenu kvalitete projekata). Ovim regionalnim treningom obuhvaćeni su predstavnici s područja Grada Zagreba, te Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, a trening je završilo 16 sudionika.

Cilj ovog treninga je nastavak ulaganja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s akademskom zajednicom (Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom) u unaprjeđenje kvalitete u području prevencije ovisnosti i podizanje razine kompetencija o znanstveno utemeljenoj prevenciji, standardima kvalitetne prevencije te praktičnom radu na preventivnim projektima.

Trening se temelji na EUPC priručniku razvijenom s primarnom svrhom pružanja specifičnog referentnog materijala za provedbu edukacija namijenjenih donositeljima odluka i politika te kreatorima javnog mišljenja koji se bave problemima vezanima uz uporabu sredstava ovisnosti.

EUPC Priručnik se nastavlja na postignuća Europskih standarda za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droge (EQDPS) koje je EMCDDA objavila 2011., kako bi poboljšala kvalitetu, učinkovitost i opseg preventivnih intervencija te na Europski vodič o zdravlju i socijalnim programima koje je EMCDDA objavila 2017.

Služba za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ-a pri kojoj djeluje Hrvatski Focal point za suradnju s EMCDDA, putem provedbe EUPC edukacija promiče i širi učinkovitu razmjenu informacija i najboljih praksi kao i promicanje znanstvene izvrsnosti.

EUPC priručnik izrađen je u suradnji partnera iz EU i SAD-a, te pruža općenitiji uvod u znanost prevencije i u znanstveno utemeljene intervencije, a kurikulum osposobljavanja razvijen je na temelju UPC-a u okviru EU projekta „UPC-Adapt – Adaptacija Univerzalnog prevencijskog kurikuluma” koji se provodio od 2017.-2018. godine.

Tijekom provedbe EU projekta „Izgradnja učinkovitih preventivnih ishoda diljem EU na temelju analize preventivnog sustava i provedbi profesionalnih treninga/radionica” (eng.: „Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional  training” – ASAP Training), koji se provodio od 2019. – 2020., razvijen je EUPC trening za donositelje odluka (trening u živo + online trening). Tijekom provedbe „ASAP traininga“, u kojem je kao partner sudjelovao Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, neformalnu podršku provedbi projekta pružio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo te su tijekom 2020. provedena dva ciklusa edukacija (u Osijeku od 21.-23. listopada 2020. i u Zagrebu od 28.-30. listopada 2020.) za osnaživanje kompetencija i vještina ključnih stručnjaka, donositelja odluka i kreatora politika u implementaciji standarda kvalitetne prevencije. Također, u okviru spomenutog projekta, tijekom 2019. – 2020. educirana su četiri nacionalna „master“ trenera i osposobljena za provedbu EUPC treninga u RH.