Istraživanje prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u Hrvatskoj – Bio-bihevioralno istraživanje metodom uzorkovanja upravljanog ispitanicima u Zagrebu, Splitu i Rijeci

U prosincu 2022. godine predstavljeni su rezultati Istraživanja prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u Hrvatskoj – Bio-bihevioralno istraživanje metodom uzorkovanja upravljanog ispitanicima u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Nositelj istraživanja je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provedeno je u suradnji s Udrugom Terra u Rijeci, Udrugom Help u Splitu te s Hrvatskim Crvenim križem i Gradskim društvom Crvenog križa u Zagrebu.

Cilj istraživanja bio je nastavak praćenja populacija osoba koje injektiraju droge (OID) u trima hrvatskim gradovima, s fokusom na izradi novih procjena prevalencije infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV) i virusom hepatitisa C (HCV), učestalosti rizičnih i zaštitnih ponašanja te pokrivenosti populacije OID zdravstvenim programima. Svrha provedbe istraživanja bilo je daljnje razvijanje programa prevencije i liječenja infekcija koje mogu biti povezane s injektiranjem droga i rizičnim spolnim ponašanjima.

U istraživanju je dobrovoljno i anonimno sudjelovalo 517 osoba koje injektiraju droge, a istraživanje je uključivalo testiranje na HIV i HCV te prikupljanje bihevioralnih podataka putem online upitnika. Korištena je metoda uzorkovanja upravljanog ispitanicima (engl. Respondent driven sampling – RDS) u kojoj osobe koje injektiraju droge, koje sudjeluju u istraživanju, regrutiraju druge osobe koje injektiraju droge, a koje su dio njihovih društvenih mreža.

Na temelju nalaza dvaju bio-bihevioralnih istraživanja 2014./2015. i 2022. godine, date su sljedeće preporuke:

1.      Kako bi se smanjila prevalencija i učestalost zaraznih bolesti povezanih s uporabom droga i druge negativne zdravstvene i društvene posljedice, potrebno je povećati dostupnost i pristupačnost usluga za smanjenje rizika i štetnih posljedica te osigurati dostupnost drugih mjera za zaštitu i podupiranje osoba koje uzimaju droge.

2.      Osigurati održivo financiranje i osnažiti kapacitete programa za smanjenje šteta.

3.      Uspostaviti i osigurati financiranje zasebnih programa usmjerenih na sprečavanje uporabe droga i podizanje svijesti o štetnim učincima droga među mladima.

4.      Za ostvarivanje djelotvornijeg, inovativnijeg i agilnijeg pristupa sve složenijem fenomenu droga, potrebno je poboljšati kvalitetu prikupljenih podataka i poticati veću razmjenu i uporabu rezultata.

Više informacija o istraživanju i rezultatima dostupno je u publikaciji.ISTRAŽIVANJE PREVALENCIJE HIV-a, HEPATITISA C I RIZIČNIH PONAŠANJA KOD OSOBA KOJE INJEKTIRAJU DROGE U HRVATSKOJ (PDF, 2.8 MB)