Održana stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem o virusnim hepatitisima

U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u suradnji s Hrvatskim epidemiološkim društvom HLZ-a (HED) organizirali su stručni skup „Zajedničkim snagama do bolje prevencije i liječenja virusnih hepatitisa u korisnika droga“ (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/najava-strucnog-skupa-zajednickim-snagama-do-bolje-prevencije-i-lijecenja-virusnih-hepatitisa-u-korisnika-droga/ ) na temu suradnje zdravstveno i javnozdravstvenih institucija i udruga u pružanju zdravstvenih i socijalnih usluga prevencije, liječenja i podrške​ u području zaraznih bolesti povezanih s korištenjem droga.

Jednodnevni stručni skup se održao 25. ožujka 2022. godine u prostorijama hotela Academia Zagreb te putem virtualne platforme. Skupu je ukupno prisustvovalo preko 250 osoba, a sudjelovanje se bodovalo za članove stručnih komora HLK, HKMS, HKZR i HPK.

Cilj i svrha konferencije su bili prikaz provedbe, rezultata i evaluacije ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga (https://www.hzjz.hr/projekti/eu-projekt-deinstitucionalizacija-usluga-za-osobe-s-problemima-ovisnosti-razvoj-mreze-socijalnih-usluga/) te prikaz aktivnosti i suradnje sudionika u području zdravstvenih i socijalnih usluga prevencije, liječenja i podrške za populaciju osoba u povećanom riziku od korištenja droga.

U Hrvatskoj je učestalost hepatitisa B i C u općoj populaciji niska (prevalencija manje od 1 %), no učestalost je značajno viša u populacijama koje imaju veći rizik za hepatitis B i C. To su pretežito osobe koje koriste droge injektiranjem, njihovi partneri i osobe s rizičnim spolnim ponašanjem. Osobe koje injektiraju droge čine glavnu skupinu s povećanim rizikom za hepatitis C, s prevalencijom od 29 % do 65 % (ovisno o uzorku i dizajnu istraživanja). Prema procjenama epidemioloških istraživanja u Hrvatskoj oko 25 000 osoba ima kronični hepatitis B, a oko 40 000 osoba su nosioci protutijela na hepatitis C. Prema procjenama matematičkih modela oko 12 000 osoba treba se liječiti od hepatitisa C.

ESF projektom „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ obuhvaćeni su ključni segmenti zajednice osoba u povećanom riziku od korištenja droga – preko 500 obuhvaćenih korisnika u 19 posjeta u 11 centara s programima smanjenja šteta, terapijskih i rehabilitacijskih zajednica i 4 zatvorske institucije diljem Hrvatske, u kojima je utvrđena visoka prevalencija osoba koje nisu u sustavu skrbi i liječenja hepatitisa C (anti-HCV pozitivnih korisnika 40 % u centrima s programima smanjenje štete, 30 % u terapijskim zajednicama i 26 % korisnika u zatvorskim ustanovama). Provedene su edukacije stručnjaka uz korištenje izrađenog Priručnika za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga – Prevencija hepatitisa B i C (https://huhiv.hr/prirucnik-za-strucnjake-za-rad-s-osobama-u-povecanom-riziku-od-koristenja-droga/) te izrađeni i distribuirani brojni edukativni materijali o virusnim hepatitisima i podršci prilikom dijagnoze bolesti te prevenciji predoziranja drogama – kako prepoznati i reagirati (https://huhiv.hr/paket-podrske-za-korisnike-projekta/)

Stručni skup i inicijativa ( https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/najava-strucnog-skupa-zajednickim-snagama-do-bolje-prevencije-i-lijecenja-virusnih-hepatitisa-u-korisnika-droga/) su okupili ključne dionike zdravstvenog, socijalnog, pravosudnog sustava i organizacija civilnog društva (udruga) u Hrvatskoj sa zajedničkim ciljem unaprjeđenja integriranog pristupa prevenciji i liječenju virusnih hepatitisa .

 

PORUKE SA STRUČNOG SKUPA

Sinergija zdravstveno/javnozdravstvenih institucija i udruga ima cilj zdravstvene djelatnike i druge stručnjake, ali i sve osobe u riziku podsjetiti na važnost sveobuhvatnog i integriranog pristupa u području prevencije, ranog otkrivanja i mogućnosti povezivanja sa sustavom liječenja:

  • Hepatitis C je izlječiv, a za hepatitis B postoji cjepivo i učinkovito liječenje – liječenje i izlječenje što većeg broja ljudi dovodi do zdravijeg društva, prevencije širenja bolesti i smanjenja troškova zdravstvenog sustava
  • Potrebno je intenzivirati probirno testiranje u zajednici i zatvorima za osobe s povećanim rizikom za virusne hepatitise
  • Potrebno je poboljšati dostupnost bržeg i lakšeg ulaska u sustav skrbi i liječenja
  • Nužno je jačati sinergiju institucionalnog sustava i društvene zajednice
  • Potrebno je standardizirati demedikalizaciju probirnog testiranja u Hrvatskoj
  • Potrebno je poboljšati integraciju liječenje hepatitisa C u okruženje osoba u povećanom riziku od korištenja droga (programi smanjenja šteta, rehabilitacijski programi, kazneni programi)
  • Potrebno je kontinuirano osvještavati javnost o problematici virusnih hepatitisa kao javnozdravstvenog izazova (provoditi javne i ciljane kampanje)
  • Potrebno je provoditi kontinuirane edukacije zajednice, ciljane populacije, pacijenata i stručnjaka u sustavu zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa i civilnog društva o čimbenicima rizika za prijenos bolesti, simptomima, testiranju i ranoj dijagnostici te liječenju virusnih hepatitisa. Bez testiranja nema ni liječenja
  • Potrebno je unaprjeđivati metode praćenja zaraznih bolesti, suzbijanja zlouporabe droga, uključivanje u sustav skrbi i liječenja, praćenje i evaluacije ishoda
  • Potrebno je nastaviti s dosadašnjim mjerama i kontinuirano poboljšavati nacionalni odgovor prevencije i liječenja hepatitisa B i C uz što brže usvajanje Nacionalnog akcijskog plana za prevenciju virusnih hepatitisa

 

Zajedno možemo stvoriti snažnu mrežu suradnika za poboljšanje podrške i razvoja područja prevencije, dijagnostike i liječenja virusnih hepatitisa B i C.

Više o stručnom skupu i ESF projektu Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga:https://huhiv.hr/odrzana-strucna-konferencija-s-medunarodnim-sudjelovanjem/