Svjetski dan hepatitisa 2022

Svjetski dan hepatitisa (engl. World Hepatitis Day) obilježava se svake godine 28. srpnja s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa.

Virusni hepatitisi u svijetu

Virusni hepatitisi s posebnim naglaskom na hepatitis B i C, još uvijek predstavljaju globalni javnozdravstveni izazov. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ovu inicijativu uvrstila je među četiri kampanje za pojedinačne zarazne bolesti, a u suradnji sa Svjetskim savezom za hepatitis (engl. World Hepatitis Alliance) kampanji je dodjeljen slogan HEPATITIS NE MOŽE ČEKATI!“ (engl. HEP can’t wait!), u kojoj se pažnja usmjerava na potrebu ubrzanja napora za eliminaciju hepatitisa, koji su  posebno usporeni tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Hepatitisi su još uvijek globalni javnozdravstveni izazov jer svakih 30 sekundi u svijetu jedna osoba izgubi život od posljedica bolesti povezanih s hepatitisom. Više od 1.1 milijun života izgubljen je svake godine zbog posljedica zaraze hepatitisom B i C. Na virusne hepatitise B i C stavlja se poseban naglasak budući da pripadaju takozvanim „tihim bolestima“ odnosno bolestima koje dugo vremena teku bez prepoznatih simptoma. Dugotrajna, neliječena infekcija može uzrokovati teška oštećenja jetre i zdravlja. Hepatocelularni karcinom kao posljedica neliječene bolesti u stalnom je porastu, a većina se otkrije u fazi prekasnoj za uspješno liječenje. Testiranje na hepatitis B i C jedini je način pravovremenog otkrivanja bolesti. U doba pandemije bolesti COVID-19 testiranja na hepatitise smanjena su za oko 60% te danas, ukupno u svijetu, čak 9 od 10 zaraženih osoba nije svjesno svog statusa. Trenutna situacija značajno negativno utječe na dostizanje globalnih ciljeva SZO za eliminaciju hepatitisa do 2030. godine.

Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je učestalost hepatitisa B i C u općoj populaciji niska (prevalencija manje od 1 %), no učestalost je značajno viša u populacijama koje imaju veći rizik za hepatitis B i C. Prema rezultatima epidemioloških istraživanja, oko 0,2 % – 0,7 % opće populacije ima kronični hepatitis B, a oko 0,5 % – 0,9 % protutijela na hepatitis C. Osobe koje injektiraju droge čine glavnu skupinu s povećanim rizikom za hepatitis C, s prevalencijom od 29 % do 65 % (ovisno o uzorku i dizajnu istraživanja). Prema procjenama epidemioloških istraživanja u Hrvatskoj oko 25 000 osoba ima kronični hepatitis B, a oko 40 000 osoba su nosioci protutijela na hepatitis C. Prema procjenama matematičkih modela oko 12 000 osoba treba se liječiti od hepatitisa C.
Prema podacima registra zaraznih bolesti na temelju prijava zaraznih bolesti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u posljednjih pet godina prosječno se u Hrvatskoj zabilježi godišnje 67 oboljelih od hepatitisa B i 165 oboljelih od hepatitisa C. U 2020. i 2021. godini  najvjerojatnije uslijed aktivnosti usmjerenih na prevenciju pandemije COVID-19 zabilježeno je manje slučajeva hepatitisa B i hepatitisa C nego prethodnih godina (godišnje 23 slučaja hepatitisa B i 103 odnosno 81 slučaj hepatitisa C). U prvih šest mjeseci 2022. godine, zabilježene su dvije osobe oboljele od hepatitisa B, a od hepatitisa C osam osoba.

Broj novooboljelih od hepatitisa B u Hrvatskoj je kontinuirano u padu nakon uvođenja cijepljenja protiv hepatitisa B u nacionalni program cijepljenja. U Hrvatskoj se protiv hepatitisa B od 1999. godine rutinski cijepe djeca u dobi od 12 godina, a od 2007. godine i dojenčad.

U Republici Hrvatskoj nisu zabilježeni slučajevi hepatitisa D. Broj oboljelih od hepatitisa A bitno se smanjio u posljednjih 60-ak godina čemu su značajno doprinijeli poboljšani uvjeti života i uspješne preventivne mjere u održavanju osobne i komunalne higijene i sanitacije. Javlja se kao pojedinačni slučajevi bolesti ili manje epidemije. Veći broj oboljelih od uobičajenih pet do dvadesetak slučajeva godišnje zabilježeno je 2017. i 2018. godine, kada je bilo 96 odnosno 47 oboljelih od hepatitisa A u sklopu epidemije koja se iz Europe proširila u Hrvatsku, kada se značajan udio oboljelih zarazio spolnim putem među muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM). U 2022. godini su se također pojavila grupiranja oboljelih od hepatitisa A, kada je zabilježeno nešto više od 100 oboljelih u prvoj polovini godine. U sadašnjoj epidemiji hepatitisa A dio oboljelih se zarazio zaraženom hranom, a dio spolnim kontaktima (među MSM populacijom) s oboljelim osobama. Hepatitis E bilježi se sporadično, do pet oboljelih godišnje, obično u osoba koje su u profesionalnom kontaktu sa svinjama kao i putnika u endemske krajeve.

Aktivnosti u Hrvatskoj povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa

Provodi se Nacionalna javnozdravstvena edukativna kampanja „Hepatitis ne može čekati!“ namijenjena  zdravstvenim djelatnicima i osobama u riziku od izloženosti te općoj populaciji oglašavanjem plakatima u domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, zavodima za javno zdravstvo, ustanovama socijalne skrbi, udrugama i sl. te promoviranjem putem  internetskih platformi i društvenih mreža s ciljem poboljšavanja povezivanja zdravstvenog sustava i ljudi koji su bili izloženi rizicima od zaraze virusnim hepatitisima ili  žive s hepatitisom, a da toga nisu svjesni. Sukladno preporukama SZO-a, kampanjom želimo utjecati na uspješnu i pravovremenu dijagnostiku te povezivanje sa zdravstvenom skrbi.

Aktivnosti kampanje:

– Promocija platforme www.volimzdravlje.hr za E-UČENJE koja sadrži online edukacije iz područja hepatitisa

– Promocija prve hrvatske mobilne aplikacije Sve o hepatitisu i internetske platforme www.hepatitis.hr

– Stručni simpozij povodom Svjetskog dana hepatitisa koji se održavao 08.7.2022. godine u velikoj predavaoni HLZ, Šubićeva 9, u organizaciji Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH, Sekcije za virusni hepatitis Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)

– Distribucija stručnih sadržaja za zdravstvene djelatnike na više od 210 adresa zdravstvenih institucija u Hrvatskoj u sklopu novog izdanja HIVhep godišnjaka za zdravstvene djelatnike u svrhu stručne medicinske edukacije i i doedukacije iz područja prevencije, dijagnostike i liječenja virusnih hepatitisa.

– Uključivanje partnera u promicanju javnozdravstvene kampanje svjesnosti o virusnim hepatitisima– Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Grad Zagreb i dr.

– Besplatno, anonimno i brzo testiranje na hepatitis C iz oralne tekućine– dostupno tijekom cijele godine u sklopu rada CheckPoint centra Zagreb (s rezultatom za 20 minuta), te rada Centara za anonimno i besplatno testiranje u Zavodima za javno zdravstvo i HZJZ-a , dijagnostičke ambulante Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb i drugih centara dostupnih u Tražilici zdravstvenih usluga mobilne aplikacije Spolno zdravlje. Za informacije o rizicima, testiranju i liječenju te  pitanjima u vezi Vašeg zdravlja možete se obratiti i svom izabranom liječniku obiteljske medicine ili online savjetovalištu u sklopu aplikacije Sve o hepatitisu u obrascu Pitaj stručnjaka

– Provođenje i promocija pilot projekta Poboljšanje povezivanja sa skrbi osoba oboljelih od hepatitisa C u Hrvatskoj s ciljem poboljšanja dostupnosti i ishoda liječenja hepatitisa C među osobama koje koriste droge i kojima je dijagnosticiran hepatitis C, kroz organiziranje aktivnosti aktivnijeg pristupa i pomoći za uključivanje u liječenje i skrb za  populacije u povećonom riziku za infekciju.

Nositelji nacionalne kampanje su Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – HUHIV i Hrvatsko društvo za bolesti jetre „Hepatos“ uz potporu Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Aktivnosti podržavaju i brojne druge institucije i partneri.

Više o kampanji možete pročitati ovdje.