Održana radionica o prevenciji infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

U Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 9. prosinca 2019.  održana je edukacijska radionica „Kako ranije otkriti infekciju HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim spolno prenosivim bolestima (SPB) – izazov u liječničkoj ordinaciji”.

Suorganizator radionice, uz partnere Hrvatsku udrugu za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV), Školu narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Koordinaciju hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), je bila Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Radionici je prisustvovalo 50-ak sudionika, prvenstveno liječnika obiteljske medicine, ali i stručnjaka drugih specijalnosti.

Svrha radionice je bila povećati svjesnost liječnika primarne zdravstvene zaštite o važnosti prepoznavanja ranih simptoma i rizičnih ponašanja i posljedičnog ranog otkrivanja infekcije HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim spolno prenosivim bolestima (SPB) te obnavljanje znanja o pristupu pacijentima s povećanim rizikom za navedene infekcije uključujući procjenu rizika i preporuke za testiranje. Ove aktivnosti sukladne su globalnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i drugih koji su u svojim strateškim dokumentima i akcijskim planovima za prevenciju HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i SPB postavili za cilj, među ostalima, testiranje i rano otkrivanje navedenih infekcija kao važnu aktivnost u postizanju  smanjenja pojavnosti i eliminacije ovih infekcija u budućnosti. Edukacija, smanjenje rizičnih ponašanja i rano otkrivanje infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa i drugih SPB, dio su ciljeva i aktivnosti Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a i nacrta nacionalnog akcijskog plana za prevenciju i kontrolu virusnog hepatitisa.

Sudionici radionice dobili su informacije i uvid u koncept savjetovanja i testiranja na HIV, virusne hepatitise i SPB, pregled važnih segmenata rada u pristupu osobama pod većim rizikom (ključne populacije), procjeni rizika i savjetovanju i testiranju na HIV, virusne hepatitise i SPB, kao i informacije o mjestima anonimnog i besplatnog testiranja u Hrvatskoj (savjetovališta u ZZJZ, testiranje u zajednici).

U sklopu radionice održana su predavanja o epidemiološkom pregledu i važnosti praćenja infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa i SPB, novostima i postupku liječenja infekcije HIV-om i virusnih hepatitisa B i C, procjeni rizika za zarazu HIV-om, virusnim hepatitisima i SPB te savjetovanju i testiranju, indikatorskim stanjima za testiranje na HIV, iskustvima s virusnim hepatitisima, HIV infekcijom i SPB liječnika obiteljske medicine i njegovoj ulozi u prevenciji navedenih infekcija i zaštiti spolnog zdravlja, psihosocijalnoj podršci i povezivanju sa skrbi osoba koje žive s HIV-om i virusnim hepatitisom organizacija civilnog društva, savjetovalištima za dobrovoljno svjetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i SPB i popodnevnoj poliklinici za muškarce.

Naposljetku je prikazana demonstracija testiranja brzim testovima.

 

Više o održanoj radionici možete pročitati i OVDJE.