Sastanak timova centara za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo je 18. studenoga 2019. godine održan redoviti godišnji sastanak stručnjaka koji rade u području dobrovoljnog savjetovanja i testiranja na HIV, hepatitis B i C i spolno prenosive bolesti (SPB).  Sastanku su prisustvovali predstavnici osam županijskih zavoda za javno zdravstvo i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u kojima djeluju centri za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV, hepatitise i SPB (CST), Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, organizacija civilnog društva, stručnjaci koji rade u području istraživanja i sprječavanja rizičnih spolnih ponašanja i djelatnici Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, Službe za mikrobiologiju i Službe za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ-a.

Na sastanku su prikazane novosti u području prevencije, ranog otkrivanja i liječenja infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa i SPB, informacije i iskustva iz međunarodnih sastanaka, europskih projekata i studijskih boravaka na temu praćenja i prevencije HIV infekcije, virusnih hepatitisa, SPB i zaštite spolnog zdravlja, rezultati provedbe europskog programa praćenja rezistencije gonokoka u Hrvatskoj (EuroGASP), rezultati prve godine provedbe programa preekspozicijske profilakse HIV infekcije (PrEP) u Hrvatskoj, osnovne činjenice o tečaju kratke motivacijske intervencije za edukaciju edukatora za savjetodavni rad (MOVE), rezultati nedavno provedenih istraživanja o stavovima u javnosti o seksualnom radu, seksualnim radnicma i klijentima te povezanosti uporabe pornografije i rizičnih seksualnih ponašanja među srednjoškolcima, kratak pregled oralnih manifestacija spolno prenosivih bolesti i informacije o javnozdravstvenim aktivnostima i kampanji o spolnom zdravlju povodom Svjetskog dana AIDS-a.

Uz navedena izlaganja predstavnici timova CST centara i medicinske službe zatvorskog sustava prikazali su svoje rezultate rada, postignuća i probleme/barijere u radu kao i moguća rješenja za poboljšanje budućeg rada, uz raspravu i razmjenu informacija sudionika.

Kao glavna postignuća i rezultat dugogodišnjeg djelavanja CST centara navedeni su veliki broj izvršenih savjetovanja i testiranja (otkrivena oko trećina godišnjih slučajeva novooboljelih od zaraze HIV-om) uz distribuciju kondoma i edukativno informativnih materijala, pozitivni pomaci u području uklanjanja stigme vezane uz HIV, virusne hepatitise, oboljele od tih bolesti i pripadnike LGBT populacije, prepoznatljivost CST cenatra kao povjerljivog mjesta za testiranje i savjetovanje o HIV-u i SPB u lokalnim sredinama od javnosti (korisnika) i medicinskih stručnjaka (upućivanje na testiranje od liječnika obiteljske medicine, dermatovenerologa), edukacija mladih, testiranje korisnika droga u suradnji sa Službama za liječenje bolesti ovisnosti zavoda za javno zdravstvo, testiranje zatvorenika prema mogućnostima, organiziranje testiranja u zajednici u suradnji s organizacijama civilnog društva, proširenje usluga u području zaštite spolnog zdravlja poput savjetovanja o cijepljenju protiv hepatitisa B i HPV-a, prevenciji i testiranju na druge SPB i sl., odlična suradnja svih dionika.

Kao neke od prepreka navedene su još uvijek prisutna stigmatizirajuća okolina u području zaraze HIV-om, virusnim hepatitisima i SPB i prema pripadnicima populacija koje su pod većim rizikom za ove infekcije, rad CST centra na jednoj lokaciji, nedovoljna dostupnost brzih testova i kondoma te nedostatni financijski i ljudski resursi, a neka od predloženih mogućih rješenja za buduću, još uspješniju suradnju su povećanje dostupnosti brzih testova uz eventualnu mogućnost participiranja korisnika u troškovima (mnogi bi participirali ako bi bilo u ponudi), jačanje suradnje s organizacijama civilnog društva uz češće termine testiranja u zajednici, bolja dostupnost kondoma mladima,  jačanje povezivanja CST centara s djelatnostima iz zajedničkog područja rada, primjerice sa Službama za školsku medicinu radi što boljeg širenja informacija  i znanja veznog uz prevencijju SPB i zaštitu spolnog zdravlja, bolja promocija cijepljenja protiv HPV-a kroz CST centre.

Program sastanka možete vidjeti ovdje: radionica2019-VCT-program (PDF, 182.6 KB).