Neki pokazatelji rizičnih ponašanja za krvlju i spolno prenosive infekcije u Hrvatskoj

 • 14 % petnaestogodišnjaka (21 % mladića i 6 % djevojaka) izjavilo je da je imalo rani spolni odnos (u dobi 15 godina ili ranije; prosječna dob stupanja u spolne odnose u Hrvatskoj je prema nizu istraživanja 16 – 17 godina), a od njih
 •          32 % (35 % mladića i 47 % djevojaka) nije koristilo zaštitu (kondom) kod posljednjeg spolnog odnosa  (HBSC 2013./2014., HZJZ)
 •          dio (18 %) navodi korištenje manje pouzdanih metoda zaštite od trudnoće kao prekinuti snošaj (15 % mladića i 30 % djevojaka) (HBSC 2013./2014., HZJZ)
 • 30 % mladih u dobi 18 do 25 godina nije koristilo kondom prilikom prvog spolnog odnosa, dok prilikom posljednjeg spolnog odnosa njih 45 % nije koristilo kondom, a samo 20 % je izjavilo da dosljedno koristi kondom (Landripet i sur., 2011.)
 • dio osoba koje koriste drogu injektiranjem rabe tuđi, već upotrebljen pribor za injektiranje -2,5 % – 8 % osoba koje injektiraju drogu su dijelili igle i šprice; 1 %-17 % su dijelili drugu opremu za injektiranje (Handanagić i sur., 2016.)
 • gotovo 1.000 adolescentica u dobi ispod 20 godina je rodilo u 2017. (235 poroda u djevojaka mlađih od 18 godina, 752 u mlađih punoljetnica u dobi 18-19 godina,), što čini 3 % svih poroda i stopu 9,2 na 1.000 djevojaka ispod 20 navršenih godina života (bilježi se trend pada poroda među adolescenticama mlađim od 20 godina)
  gotovo 2.500 žena je imalo pobačaja na zahtjev u 2017. (39 % od ukupnog broja prijavljenih pobačaja), najviše u žena u dobi 30 -39 godina i koje već imaju djecu (48 %); 157 (6,5 % svih pobačaja na zahtjev žena) mladih djevojaka do 20 godina je imalo pobačaj na zahtjev (od čega 49 maloljetnica do 18. godine života – 2 % induciranih pobačaja), bilježi se trend pada broja prijavljenih pobačaja (ukupnih i pobačaja na zahtjev, uključujući i među adolescenticama)

 

Prema podacima registra zaraznih bolesti i podacima iz zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj se u posljednjih pet godina godišnje prosječno bilježi oko:

 • 140 oboljelih od klamidijske infekcije. Prevalencija klamidijskih infekcija kod adolescenata i mladih do 25 godina, prema dosad provedenim istraživanjima (2010. i 2021.), kreće se od 1,8 do 6,2 %
 • 54 oboljelih od hepatitsa B te 130 oboljelih od hepatitisa C infekcija – značajno smanjenje učestalosti hepatitisa B nakon uvođenja cijepljenja u redovni program cijepljenja (1999. u 6. razred osnovne škole 2007. u dojenačkoj dobi
 • 37 oboljelih od sifilisa i 27 od gonoreje
 • 95 oboljelih od zaraze HIV-om; u razdoblju 1985. – 2022. zabilježeno je 2017 osoba oboljelih od HIV-a/AIDS-a, a 256 oboljelih umrlo je od AIDS-a; većina od ukupnog broja osoba koje žive s HIV-om (90 %) zarazila se spolnim putem, dok je udio zaraženih putem injektiranja droga 5 %; spolni odnos između muškaraca je najčešći prijavljeni put prijenosa (> 70 % svih slučajeva)

 

Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj