Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) – objavio je vodič: Migranti i droge: zdravstveni i društveni odgovori i izvješće Sobe za konzumaciju droga

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) objavio je povodom Međunarodnog dana migranata, 18. prosinca 2023. godine, mini vodič „Migranti i droge: zdravstveni i društveni odgovori“. Ovaj vodič dio je veće serije pod nazivom „Zdravstveni i društveni odgovori na probleme povezane s drogama: europski vodič”.

Vodič pruža sveobuhvatan pregled ključnih aspekata koje treba uzeti u obzir pri planiranju ili pružanju zdravstvenih i društvenih odgovora za migrantske populacije suočene s problemima uporabe droga. Migranti predstavljaju heterogeni segment društva, a veze između migracije i uporabe droga su složene. Iako je početna prevalencija uporabe droga među migrantima niža u usporedbi s domaćom populacijom, različiti faktori poput traume, nezaposlenosti i siromaštva mogu povećati ranjivost migranata, posebno uz nedostatak informacija o zdravstvenim uslugama i poteškoćama u pristupu liječenju.

Vodič naglašava nedostatak podataka o prevalenciji i obrascima uporabe droga među migrantskim populacijama u Europi, što otežava temeljitu procjenu njihovih potreba. Intervencije usmjerene na uporabu droga među migrantima su rijetke, a često se fokusiraju na šire probleme zdravlja migranata. Trenutačni odgovori uključuju poboljšanje pristupa zdravstvenim uslugama, postupke probira i procjene potreba, pružanje kratkih intervencija u objektima smještaja migranata, angažiranje migrantskog stanovništva putem usluga niskog praga te pružanje integriranih zdravstvenih usluga za migrante.

Nacionalne politike vezane uz droge u državama Europske unije rijetko se usredotočuju na potrebe migranata koji koriste droge, a specifične usluge za ovu populaciju su nedostatne. Unatoč napretku u pojedinim državama, nedostaje cjeloviti europski pregled usluga koje odgovaraju na zdravstvene i društvene potrebe migranata s problemima vezanim uz droge. Daljnja istraživanja, poboljšano prikupljanje podataka i implementacija ciljanih intervencija ključni su za učinkovitu podršku ovoj raznolikoj i ranjivoj populaciji. Studija SEMID-EU Delphi pruža ključne preporuke, naglašavajući poštivanje ljudskih prava, formiranje stručnih odbora te ulaganje u platforme za podršku migrantima. Preporuke uključuju razvoj smjernica temeljenih na dokazima, uključivanje migranata u razvoj usluga te osiguranje besplatnih usluga prijevoda. Unatoč izazovima, suočavanje s uporabom droga među migrantima u Europi zahtijeva sveobuhvatan pristup utemeljen na dokazima.

Online izdanje vodiča dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.emcdda.europa.eu/node/14102/revisions/146933/view_en?uuid=f22c5e2e-cf2b-407b-aaf5-6c602187f994

 

U EMCDDA-ovom izvješću Sobe za konzumaciju droga, iste su opisane kao stručno nadzirani zdravstveni objekti, u kojima osobe koje koriste droge mogu konzumirati supstance u sigurnijim i higijenskim uvjetima, bez straha od pravnih posljedica ili uhićenja. Ključne funkcije ovih prostora, uključujući nadzor medicinski obučenog osoblja, usmjerene su na smanjenje šteta i rizika povezanih s konzumacijom droga.

Važnost raznolikosti soba za konzumaciju droga ističe se kao ključan aspekt, s obzirom da se ovi prostori prilagođavaju lokalnim potrebama i regulatornim okvirima. U 11 europskih država te u Australiji, Kanadi, Meksiku i SAD-u postoji više od 140 zakonski odobrenih soba za konzumaciju droga, a neke od njih nastale su kao odgovor na krizu predoziranja opioidima/fentanilom.

Osobe koje se upuštaju u rizičnu uporabu droga, posebno one s preprekama u pristupu medicinskoj i/ili društvenoj podršci, uključujući beskućnike, čine primarnu ciljnu skupinu ovih usluga. Pravni i operativni okviri soba za konzumaciju droga variraju, a iste mogu djelovati kao dio javne zdravstvene ustanove ili nevladine organizacije, s financiranjem obično osiguranim od strane lokalnih vlasti.

Unatoč tome, uvođenje soba za konzumaciju droga izaziva kontroverze u određenim sredinama, često popraćene dugotrajnim javnima raspravama. Ove sobe uglavnom se postavljaju u urbanim sredinama s problemima povezanima s javnom uporabom droga i predoziranjem. Ključni elementi uspješnog postavljanja i vođenja ovih soba uključuju sudjelovanje zajednice, lokalnih vlasti te suradnju između različitih dionika.

Osoblje soba za konzumaciju droga ima ključnu ulogu u pružanju usluga, uključujući edukaciju o sigurnoj uporabi droga, nadzor, hitne intervencije i pomoć korisnicima. Sobe za konzumaciju droga nude različite usluge podrške i mogu se organizirati kao usluge integrirane u druge zdravstvene ustanove, specijalizirane samostalne lokacije ili mobilne jedinice. Unatoč izazovima poput radnog vremena, kapaciteta i pristupa sobama za konzumaciju droga, uključivanje korisnika usluga u oblikovanje programa može značajno poboljšati kvalitetu pruženih usluga.