Službena posjeta g. Alexisa Goosdeela, direktora EMCDDA-a Republici Hrvatskoj, Zagreb, 6. i 7. srpnja 2023. godine

U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 6. i 7. srpnja 2023. godine u službenoj posjeti Republici Hrvatskoj boravio je g. Alexis Goosdeel, direktor  Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

U okviru programa posjete, 6. srpnja, g. Goosdeel je održao radni sastanak s prim. dr. sc. Marijom Bubaš, dr. med. spec., državnom tajnicom u Ministarstvu zdravstva, izv. prof. dr. sc. Krunoslavom Capakom, prim. dr. med. spec., ravnateljem HZJZ i g. Željkom Petkovićem, pomoćnikom ravnatelja HZJZ.

Na sastanku su predstavljene  aktivnosti koje se u koordinaciji Ministarstva zdravstva i HZJZ provode u području programa smanjenja potražnje droga i povezanih zdravstvenih šteta te planovi za daljnju suradnju Republike Hrvatske s novom Agencijom Europske unije za droge (EUDA).

G. Goosdeel 6. srpnja, sudjelovao je kao gost i na 107. tematskoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora na kojoj je predstavio ključne nalaze najnovijeg Europskog izvješća o drogama, tranziciju EMCDDA prema EUDA-i i prioritete buduće Agencije. Na sjednici su predstavljeni i aktualni trendovi  problematike droga u Republici Hrvatskoj  te povezani izazovi na tržištu droga.

7. srpnja, g. Goosdeel je posjetio Kliniku za psihijatriju Vrapče. Ispred Klinike su g. Goosdeela i predstavnike Službe za suzbijanje zlouporabe droga, na čelu s pomoćnikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, g. Petkovićem primili doc. dr. sc. Domagoj Vidović, zamjenik ravnateljice, doc. dr. sc. Marko Ćurković, pomoćnik ravnateljice za kvalitetu, prof. dr. sc. Ante Bagarić, pročelnik Zavoda za liječenje ovisnosti te dr. sc. Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje. Na sastanku su predstavljeni dugogodišnji rad Klinike i bogato iskustvo u liječenju ovisnosti, s posebnim osvrtom na integrativni pristup liječenju dualnih poremećaja, a tijekom rasprave se, između ostalog, razgovaralo o važnosti provedbe kvalitetnih i dokazano učinkovitih intervencija te nužnosti većeg angažmana u odnosu na ranjive skupine poput žena s problemom ovisnosti.

Istog je dana  g. Goosdela u Ravnateljstvu policije Ministarstva unutarnjih poslova održao radni sastanak sa g. Jozo Šukerom, zamjenikom glavnog ravnatelja policije, na kojem su teme bile aktualni trendovi, prijetnje, izazovi i aktivnosti na hrvatskom i europskom tržištu droga te oblici buduće suradnje Republike Hrvatske s novom Agencijom Europske unije za droge.

Zaključeno je kako su politike prema drogama, kako na svjetskoj i europskoj, tako i na nacionalnim razinama suočene s nizom izazova koji se reflektiraju u demografskoj tranziciji, društvenim promjenama, novim tehnologijama i time povezanim obrascima korištenja droga. Potražnja za drogama na svjetskoj razini i dalje predstavlja izazov, a štete povezane s korištenjem droga predstavljaju jednu od vodećih prijetnji javnom zdravlju te zahtijevaju nove pristupe. Potrebno je nastaviti ulagati u standardizirano prikupljanje i razmjenu relevantnih podataka i informacija o drogama te unaprijediti kapacitete za identifikaciju novih psihoaktivnih tvari, posebno onih koje mogu predstavljati rizik za zdravlje građana. U tom smislu Republika Hrvatska intenzivno radi na jačanju forenzičko-toksikoloških kapaciteta i razvoju resursa za rano prepoznavanje novih ugroza i pravodobno upozoravanje skupina u riziku. Neophodno je prilagoditi tretman brzorastućim promjenama u području ovisnosti te osigurati resurse za daljnji razvoj integriranog i funkcionalnog sustava za liječenje ovisnosti. Dosadašnja aktivna uloga Republike Hrvatske u suradnji s EMCDDA-om zasigurno će predstavljati kvalitetnu platformu za nastavak suradnje u realizaciji aktivnosti koje proizlaze iz novog mandata EUDA-e.