Kratka informacija – Priručnik EMCDDA-a Strategije komunikacije o zdravstvenim rizicima za službe koje provode uslugu analize sastava droga

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama objavio je priručnik Strategije komunikacije o zdravstvenim rizicima za službe koje provode uslugu analize sastava droga.

Priručnik pruža pregled načela učinkovite komunikacije o zdravstvenim rizicima za pružatelje usluga analize sastava droga. S ciljem sprječavanja ili smanjenja šteta, navedene usluge omogućuju korisnicima analizu sastava droga i dobivanje informacija o sadržaju dostavljenih uzoraka te savjetovanje.

Osim toga, pružatelji usluga analize sastava droga poduzimaju i neki oblik aktivnosti priopćavanja zdravstvenih rizika, često putem izdavanja upozorenja o analiziranim drogama i dijeljenja podataka s drugim dionicima.

S obzirom na to da prilikom komunikacije o zdravstvenim rizicima postoji rizik od neželjenih posljedica, poput toga da komunikacija dovede do suprotnih učinaka od željenih, nužno je raditi na njezinoj učinkovitosti.

Učinkovita komunikacija o zdravstvenim rizicima obavještava ciljanu publiku o postojećim prijetnjama, pomaže im razumijeti vlastitu podložnost i pruža savjete te podršku o tome kako smanjiti rizik od izloženosti i štete.

Iako prvenstveno namijenjen pružateljima usluga analize sastava droga, priručnik može biti koristan i ostalim dionicima i organizacijama uključenim u smanjenje šteta i komuniciranje o rizicima povezanim s drogama.

Priručnik se usmjerava na komuniciranje o rizicima na razini zajednice, no mnoga se načela mogu primijeniti na komunikaciju s pojedincem u kontekstu usluga analize sastava droga.

Priručnik možete preuzeti klikom na sliku te na sljedećem linku: https://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/health-risk-communication-strategies-drug-checking-services_en