Održan Okrugli stol za medije “Prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu, pušenju i kockanju – dostignuća i izazovi”

U organizaciji HZJZ održan je 29. veljače 2024. Okrugli stol za predstavnike medija na temu „Prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu, pušenju i kockanju – postignuća i izazovi“ na kojem su od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva unutarnjih poslova te Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavljena dosadašnja postignuća ali i budući prioriteti u području prevencije ovisnosti.

Okrugli stol otvorio je izv.prof.dr.sc. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je tom prilikom istaknuo kako su  tijekom prošle i ove godine doneseni novi strateški dokumenti u području politika prema ovisnostima, i to Nacionalna strategija za razdoblje do 2030. te Akcijski plan djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2026. Budući da trendovi ukazuju na rast prevalencije korištenja sredstava ovisnosti, ali i ponašajnih ovisnosti, naveo je kako će jedan od glavnih naglasaka u provedbi ovih strateških dokumenata biti upravo na mjerama usmjerenim na smanjenje uporabe droga, štetne uporabe alkohola, prevenciju pušenja kao i na prevenciji razvoja ovisnosti o kockanju i igranju video igara, i to osobito među mladima.

Naime, prema Istraživanju zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske, provedenom u tri vala (2011., 2015., 2019.) podaci ukazuju da su u populaciji od 15 do 64 god., prevalencije konzumacije svih sredstava ovisnosti u porastu, dok je igranje igara na sreću u padu. Međutim, prema podacima iz Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola, uzimanju droga i drugim oblicima ovisnosti (ESPAD) među učenicima 15.-16. godina, posljednjih godina primjećuje se pad korištenja duhana, alkohola i droga (u odnosu na podatke iz istraživanja 2015. i 2011. godine). Ipak, više su životne prevalencije (mladih u RH je probalo) u odnosu na prosjek EU zemalja koje sudjeluju u ESPAD istraživanju, osim za ecstasy i LSD. Također, zabrinjavajuću javno zdravstvenu ugrozu predstavlja dostupnost i sve veća raznolikost droga te pojava novih psihoaktivnih tvari, ali i prekomjerno i problematično igranje igara na sreću koje, uz ostale ovisnosti postaje sve značajni javnozdravstveni problem koji nerijetko rezultira razvojem niza društvenih, socijalnih i zdravstvenih posljedica za pojedinca, ali i društvo. Isto tako, uz niz pozitivnih strana i brojnih mogućnosti koje pruža moderna tehnologija i Internet, kod nekih pojedinaca prekomjerno korištenje računala i Interneta dovodi do razvoja ponašajnih ovisnosti. Potražnja za sredstvima ovisnosti i dalje predstavlja izazov, stoga prevencija ovisnosti treba biti najvažniji odgovor na smanjenje te potražnje, ali i alat u prepoznavanju rizičnih čimbenika koji mogu ukazivati i na poremećaje mentalnog zdravlja.

U nastavku su o projektima prevencije ovisnosti koji se provode u zdravstvenom i odgojno-obrazovnog sustava te od strane policije, govorili Dunja Skoko – Poljak, načelnica Sektora za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Ministarstvo zdravstva, Željko Petković, pomoćnik ravnatelja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Daria Kurtić, v. d. ravnatelja, Agencija za odgoj i obrazovanje te Sandra Veber, voditeljica Službe prevencije, Ravnateljstvo policije, Ministarstvo unutarnjih poslova.

Iako su u svim sustavima kroz međuresornu suradnju u provedbi programa prevencije ovisnosti u proteklom razdoblju učinjeni značajni pomaci i ostvareni kvalitetni rezultati, u narednom razdoblju nastavit će se ulaganja u unaprjeđenje provedbe kvalitetnih, znanstveno-utemeljenih i dokazano-učinkovitih projekata prevencije ovisnosti. Prioriteti u području prevencije su putem različitih projekata i inicijativa, kao što je certificiranje evaluiranih preventivnih projekata, uspostava registra učinkovitih preventivnih programa, provedba istraživanja I evaluacija, jačanje kompetencija donositelja odluka i stručnjaka, razvoj nacionalnih standarda prevencije i smjernica, osigurati dodatno osnaživanje i modernizacija nacionalnog sustava prevencije ovisnosti s postojećim EU standardima.