Voditelj odjela

Maja Silobrčić Radić, dr. med.
specijalist epidemiologije

MENTALNI POREMEĆAJI U HRVATSKOJ/MENTAL DISORDERS IN CROATIA

Mentalni  poremećaji su relativno visoke pojavnosti, često počinju u mlađoj odrasloj dobi, mogućeg su kroničnog tijeka, smanjuju kvalitetu života i znatno sudjeluju u korištenju zdravstvenih resursa. Zbog važnosti i veličine problema mentalni poremećaji u Hrvatskoj, kao i globalno, predstavljaju jedan od prioritetnih javnozdravstvenih izazova.

Prema procjenama za 2017. godinu (izvor: IHME, Global Burden of Disease) poremećaji mentalnog zdravlja i ovisnosti čine oko 5% globanog opterećenja bolestima (pokazatelj DALYs). Isti izvor procjenjuje da mentalni poremećaji i ovisnosti u 2019. godini čine 4,85% ukupnog opterećenja bolestima u Hrvatskoj.

Skupina mentalnih poremećaja posljednjih godina sudjeluje s oko 6% u ukupnom bolničkom pobolu u Hrvatskoj. Najveći broj hospitalizacija u dobi je 20-59 godina što mentalne poremećaje svrstava među vodeće uzroke bolničkog pobola u radno aktivnoj dobi. Osim toga, skoro petina ukupnih bolno-opskrbnih dana registrira se za hospitalizacije osoba s dijagnozama mentalnih poremećaja te su prema korištenju dana bolničkog liječenja vodeća skupina bolničkog pobola.

U 2021. godini registrirano je ukupno 28 679 hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja od kojih je 66% bilo u dobi 20-59 godina. Također, 830 300 dana bolničkog liječenja korišteno je za skupinu mentalnih poremećaja (slika 1).

Slika / Figure 1

VODEĆE SKUPINE BOLESTI I SRODNIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA PREMA BROJU KORIŠTENIH DANA BOLNIČKOG LIJEČENJA U HRVATSKOJ 2021. GODINE / Leading disease groups and related health problems according to the number of used hospital treatment days, Croatia, 2021

Najčešći uzroci hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja u 2021. godini bili su mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom s udjelom 17,6%, shizofrenija (14,4%), depresivni poremećaji (10,3%), mentalni poremećaji zbog oštećenja i disfunkcije mozga i tjelesne bolesti (7,1%) te reakcije na teški stres uključujući posttraumatski stresni poremećaj (5,9%) (slika 2). Prema broju korištenih dana bolničkog liječenja zbog mentalnih poremećaja vodeća dijagnoza bila je shizofrenija s udjelom od 28,5%, slijede poremećaji uzrokovani alkoholom (13,1%), depresivni poremećaji (8,1%), mentalni poremećaji zbog oštećenja i disfunkcije mozga i tjelesne bolesti (7,2%) te nespecificirana neorganska psihoza (5,4%).

Slika / Figure 2
VODEĆE DIJAGNOZE U HOSPITALIZACIJAMA ZBOG MENTALNIH POREMEĆAJA U HRVATSKOJ 2021. GODINE / Leading diagnoses in hospitalizations of mental disorders, Croatia, 2021.

Odsjek za Registar za psihoze i Registar izvršenih samoubojstava

Registar za psihoze

Croatian Psychoses Registry

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je, uočivši javnozdravstveno značenje mentalnih poremećaja, još daleke 1961. godine utemeljio Registar za psihoze Hrvatske. Registar je započeo radom popisom svih oboljelih osoba zatečenih na dan 31. prosinca u psihijatrijskim bolnicama i odjelima u Hrvatskoj.

Registar za psihoze je državni registar, a predstavlja specijalni zdravstveno-statistički instrument za dugoročno individualno praćenje osoba te ima značajke populacijskog registra. U njemu se prate podatci o osobama, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji boluju od shizofrenije ili shizoafektivnih poremećaja (dg. F20.* i F25.*, MKB, X rev.) a liječene su u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Izvor podataka je Prijava hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja (JZ-PSH) koji se popunjava za svaku osobu koja je bila hospitalizirana zbog mentalnog poremećaja, prilikom otpusta (redovita prijava i dnevna bolnica) i na dan cenzusa 31. prosinca svake godine. U obrazac JZ-PSH se, uz način prijave, bilježe podatci o zdravstvenoj ustanovi, podatci o pacijentu te podatci o boravku u ustanovi. Način prikupljanja podataka određen je Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH (Statistika o psihozama s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih samoubojstava).

Podaci se rutinski analiziraju skupno na razini osobe i slučaja u okviru pojedinih podskupina tzv. kontingenata (novooboljeli/prvi put hospitalizirani, primljeni, otpušteni, ukupno hospitalizirani i zatečeni na dan cenzusa).

Zdravstveni pokazatelji Registra za psihoze


Registar izvršenih samoubojstava Hrvatske

Croatian Committed Suicide Registry

Registar izvršenih samoubojstava Hrvatske državni je registar koji je osnovan 1986. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Registar predstavlja specijalni zdravstveno-statistički instrument i ima značajke populacijskog registra. U njemu se registriraju i prate podatci o izvršenim samoubojstvima. Izvršena samoubojstva prikazuju se prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema SZO šiframa vanjskih uzroka namjernog samoozlijeđivanja uz koje se vežu šifre osnovnog uzroka smrti. Zaključno s 1994. godinom namjerno samoozlijeđivanje šifrirano je prema IX reviziji (šifre E 950- E 959), a od 1995. godine prema X reviziji (šifre X60-X84, Y87.0). Izvor podataka je Potvrda o smrti. Način prikupljanja podataka određen je Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH (Statistika o psihozama s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih samoubojstava).

Izvršena samoubojstva u Hrvatskoj

Odsjek za praćenje ostalih mentalnih poremećaja i analizu

Hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 2020. godine

Hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 2019. godine

Hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 2018. godine

Hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 2016. godine

 • Događanja/novosti u 2010. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2010. godine “Mnoga lica, mnoga mjesta: Prevencija samoubojstava širom svijeta” Svjetski dan prevencije samoubojstava...
  12. siječnja 2017.

 • Događanja/novosti u 2009. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2009. godine “Prevencija samoubojstava u različitim kulturama” Svjetski dan prevencije samoubojstava obilježava se svake...
  12. siječnja 2017.

 • Događanja/novosti u 2008. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2008. godine “Misli globalno, planiraj nacionalno, djeluj lokalno” Samoubojstva predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih...
  12. siječnja 2017.

 • Događanja/novosti u 2007. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2007. godine “Prevencija samoubojstava u svakoj životnoj dobi” Samoubojstva predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih...
  12. siječnja 2017.

 • Događanja/novosti u 2006. godini
  Svjetski dan mentalnog zdravlja – 10. listopada 2006. “JAČANJE SVIJESTI-SMANJENJE RIZIKA:Mentalna bolest i samoubojstvo” Samoubojstvo često predstavlja tragičnu posljedicu izostanka...
  12. siječnja 2017.

 • Događanja/novosti u 2005. godini
  Svjetski dan mentalnog zdravlja – 10. listopada 2005. Mentalno i tjelesno zdravlje kroz život Mentalno je zdravlje sastavni dio općeg...
  12. siječnja 2017.