Prijemna ambulanta – prijem pacijenata i izdavanja nalaza

Prijemna ambulanta Službe za mikrobiologiju

Rockefellerova 12
Tel.: 01 4863 236

 

Primanje osobno donesenih uzoraka za mikrobiološke pretrage:

PONEDJELJAK – PETAK:   7,30 – 12 h

PAUZA: 10.30-11.00 h

Radno vrijeme ambulanti za uzimanje uzoraka:                   

PONEDJELJAK – PETAK:   7,30 – 9,30 h

Podizanje nalaza:

PONEDJELJAK – PETAK:  11 – 13,30 h (za osobe koje PLAĆAJU participaciju)

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK: 11 – 14,30 h (za osobe koje NE PLAĆAJU participaciju)

UTORAK, ČETVRTAK: 11 – 18 h (za osobe koje NE PLAĆAJU participaciju)

 

 

Dan prije praznika / blagdana ambulanta radi: za zaprimanje uzoraka od 7,30 – 11,00 sati, a izdavanje nalaza od 9,00 – 12,30 sati.

 

Kontakt telefon za informacije: 4863 236 (od 11 h)

 

Primanje uzoraka putem službene dostave:

Rockefellerova 2, soba 29, 7,30 – 12 h