Upute za davanje i slanje uzoraka za dijagnostiku tuberkuloze

1. Lokacija: montažni objekt na travnatoj površini kod Rockefellerova 12, 10000 Zagreb

2. Pretrage: laboratorijska dijagnostika aktivne tuberkuloze (Xpert MTB/RIF Ultra, direktna mikroskopija, kultivacija i testiranje osjetljivosti na M. tuberculosis, genotipizacija metodom MIRU-VNTR) i latentne infekcije s M. tuberculosis (quantiferonski test)

3. a) Radno vrijeme OTB: Svaki radni dan od 8 do 16 sati
3. b) Vrijeme primanja uzoraka: Svaki radni dan od 8 do 12 sati

4. Upute za ispunjavanje uputnice mogu se naći u poveznici Upute liječnicima za uzimanje uzoraka za dijagnostiku tuberkuloze

5. Informacije o uzorcima i slanju uzoraka:
Detaljne upute pacijentima i liječnicima za uzimanje i slanje uzoraka za dijagnostiku tuberkuloze te kriteriji prihvaćanja uzorka nalaze se na web stranicama

 

UPUTE PACIJENTIMA ZA DAVANJE I SLANJE UZORAKA ZA DIJAGNOSTIKU TUBERKULOZE (PDF, 343 KB)

UPUTE LIJEČNICIMA ZA UZIMANJE I SLANJE UZORAKA ZA DIJAGNOSTIKU TUBERKULOZE (PDF, 373.5 KB)

 

6. Slanje nalaza pretrage:
– Nalazi svih pretraga na tuberkulozu šalju se liječniku koji je ordinirao pretragu CEZIH-om, poštom ili elektroničkom poštom.
– U slučaju da se nalazi pretrage koja je obavljena u OTB trebaju proslijediti drugoj ustanovi (ne onoj koja je zatražila pretragu) zbog potreba liječenja ispunjava se obrazac Pristanak_izdavanje nalaza iz druge ustanove za nastavak liječenja.
– Podizanje nalaza osobno može se obaviti u montažnom objektu na travnatoj površini ispred Rockefellerove 12, Odjel za tuberkulozu, uz predočenje osobne ili zdravstvene iskaznice te ispunjavanje Obrasca 1.
– Ukoliko druga osoba želi podići nalaz za određenog pacijenta pri predavanju uzorka ispunjava Obrazac 1, a kod podizanja nalaza mora sa sobom imati vlastitu osobnu iskaznicu ili osobnu iskaznicu/ zdravstvenu iskaznicu pacijenta za koju diže nalaz i ispunjen odrezak Obrasca 1.
– Naknadno odlučeno podizanje nalaza od strane druge osobe omogućuje se uz vlastitu osobnu iskaznicu ili osobnu iskaznicu/ zdravstvenu iskaznicu pacijenta za koju diže nalaz i ispunjen Obrazac 2.
– Slanje nalaza elektroničkom poštom pacijentima moguće je uz traženje prilikom predavanja uzorka uz ispunjavanje obrasca 1 (potpisuje se direktno na Odjelu ili naknadnim traženje putem elektroničke pošte na adresi tuberkuloza@hzjz.hr).

7. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi nalaza ili pretraga mogu se dobiti osobno na Odjelu za tuberkulozu ili telefonski na broj 01/4863-288 svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

8. Svi osobni podaci pacijenata su strogo povjerljivi.

9. U cilju podizanja razine kvalitete usluga pritužbe, a ujedno i pohvale ili prijedlozi mogu se dostaviti na za to predviđenom obrascu koji se podiže osobno na Odjelu za tuberkulozu ili traženjem putem elektroničke pošte na adresi tuberkuloza@hzjz.hr.
Ispunjeni obrazac se šalje na jedan od sljedećih načina:
– predati osobno djelatnicima Odjela za tuberkulozu
– poslati putem pošte na adresu: Rockefellerova 2, 10000 Zagreb
– poslati putem e-maila na adresu: tuberkuloza@hzjz.hr
– poslati putem fax-a na broj : 01/486-3288.